Trojak Salomea

Rodzina: mąż Teofil

Adres: Czeladź, ul. Reymonta

Osadzona w KL Auschwitz.

Źródło: Archiwum parafii św. Stanisława w Czeladzi, Kronika parafialna, t. 3 (1939-1952), napisał ks. J. Sobczyński, k. 375a-375l, 375(1)-375(10) [w: Czeladź w latach II wojny światowej (1939-1945), ks. M. Trąba, Katowice 2011, s. 298.]; Informacje przekazane przez rodzinę, dane informatora do wiadomości Muzeum Saturn w Czeladzi.

Data urodzenia 1899-05-15
Data zgonu 1963-04-01
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Miejsce zgonu: Czeladź
Skip to content