Brudnicki Henryk Tadeusz

Rodzina: ojciec Józef, matka Marianna z d. Koszczoska, żona Zofia z d. Niepiekło, córki Irena, Zofia

Zawód: urzędnik, burmistrz Czeladzi

Jako młody chłopak zaciągnął się do Legionów Polskich. Służył w 1 kompanii I baonu 1 pp LP. Zakaźnie chory, do 17 grudnia 1915 r. przebywał w szpitalu epidemicznym w Ołomuńcu. Związany był z Polską Organizacją Wojskową, zajmował się działalnością wywiadowczo-dywersyjną. W związku z odmową legionistów złożenia przysięgi na wierność Niemcom – 9 lipca 1917 – został internowany i trafił do obozu w Szczypiornie pod Kaliszem.

Następnie od 1927 roku pracował jako urzędnik gospodarczy w Wydziale Powiatowym w Będzinie. 11 lipca 1936 r. Brudnicki rozpoczął urzędowanie jako burmistrz w Czeladzi na okres próbny 1 roku. W okresie jego kadencji najważniejszą inwestycją była budowa szkoły powszechnej przy ul. Milowickiej (obecnie ul. Katowicka). Po wybuchu wojny budynek przejął okupant, przeznaczając go na Rathaus. Na początku września 1939 r. Brudnicki wraz z rodziną przeniósł się do Warszawy. Tu zaangażował się w działalność konspiracyjną. Latem 1944 r. został aresztowany przez Niemców. Znalazł się w grupie 1933 osób wywiezionych do obozu w Mauthausen – komando Gusen i Quarz. Przydzielony mu został numer obozowy 94717. Zginął 16.10.1944 r. Jego symboliczny grób pamięci znajduje się na czeladzkim cmentarzu parafialnym przy ul. Nowopogońskiej.

Źródło: http://www.muzeum-saturn.czeladz.pl/historia/who_is_who

Data urodzenia 1896-09-05
Data zgonu 1944-10-16
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Miejsce zgonu: KL Mauthausen-Gusen
Skip to content