Cukiernik Henryk

Urodził się 6 listopada 1922 roku w Czeladzi. W 1936 roku ukończył szkołę powszechną, a w 1939 roku dokształcającą szkołę zawodową. W chwili wybuchu II wojny światowej miał 17 lat. Zagrożony przymusowym wysłaniem na roboty do Niemiec, postanowił przez Węgry dostać się do Francji, gdzie organizowało się Wojsko Polskie.  Za nielegalne przekroczenie granicy w Bieszczadach był osiem dni uwięziony w Cytadeli w Budapeszcie. Uciekł z obozu cywilnego w Ebed, a stąd do Jugosławii i przez Włochy do Francji, gdzie wstąpił do Wojska Polskiego.

Po kapitulacji Paryża żołnierzy ewakuowano nad morze, skąd 21 czerwca 1940 roku statkiem Batory przewieziono do Anglii, gdzie został przydzielony i 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka. W lipcu 1944 roku brał udział w desancie na Francję. Za udział w ataku na linię Augusta w Normandii otrzymał Krzyż Walecznych, a następnie za walkę z niemcami drugi Krzyż Walecznych.

W pościgu za nieprzyjacielem przeszedł przez Belgię i Holandię do Niemiec. W 1947 roku po zdemobilizowaniu wrócił do kraju. Za działalnośc wojskową otrzymał: Krzyż Walecznych z 1-szym okuciem, 1939-1945 Star Franc 8 Germany star, France Medal, Medal Wojska Polskiego, Croix des Combatants Volontaires.

Po powrocie do kraju włączył się w aktywną pracę początkowo w ZBOWiD, a następnie ZKRPiBWP w Kole nr 1, gdzie do śmierci pełnił funkcję wiceprezesa.

Źródło: Miesięcznik samorządowy „Echo Czeladzi” 14/1999.

Data urodzenia 1922-11-06
Data zgonu 1999-09-29
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Miejsce zgonu: Czeladź
Skip to content