Haber Józef

Rodzina: ojciec Julian, matka Stanisława z d. Żymła

Adres: Czeladź, Wiesenweg 28

Zawód: kupiec

Przywieziony do KL Auschwitz w dniu 22.07.1941 r. transportem zbiorowym przez placówkę Stapoleitstelle Kattowitz, oznaczony jako więzień polityczny Polak numerem 18289. W dniu 0.02.1942 r. odnotowano jego zgon w obozie. W akcie zgonu sporządzonym w obozowym urzędzie stanu cywilnego jako przyczynę zgonu podano gruźlicę płuc.

Źródło: Archiwum KL Auschwitz

Data urodzenia 1921-03-19
Data zgonu 1942-02-05
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Miejsce zgonu: KL Auschwitz
Skip to content