Cebula Teofil

Rodzina: ojciec Franciszek, matka Krystyna z d. Michalska

Zawód: górnik

Od 1921 r. związany z kopalnią „Saturn”. Należał do KPP i Centralnego Związku Górników. Odegrał ważną rolę w walce strajkowej górników w 1932 r., będąc jednym z czołowych oragnizatorów straju w kopalni „Saturn”.

Wywieziony na roboty przymusowe do Salzgitter, gdzie pracował w latach 1940-945, następnie w 1945 r. w Wafenfedt-Salzgitter. Prowadził działalność sabotażową, kolportował ulotki przewożone z Czeladzi oraz zbierał pieniądze na pomoc rodzinom więźniów politycznych.  Po wyzwoleniu wrócił do Czeladzi i podjął pracę w kopalni „Saturn”.

Źródło: www.straty.pl; Henryk Rechowicz, „Komunistyczny samorząd Czeladzi”, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1976.

Data urodzenia 1903-03-03
Data zgonu 1992-01-13
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Skip to content