Góral Ryszard

Robotnik przymusowy w Tunkirsen w Bedzinie w latach 1942-1944. Następnie wywieziony na roboty przymusowe do Turnov w Czechach, gdzie pracował w Siemens w latach 1944-1945.

Źródło: www.straty.pl

Data urodzenia 1928-07-15
Data zgonu 1999-10-06
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Skip to content