Janik Zygmunt

Wywieziony na roboty przymusowe do Altenburga, pracował w przemyśle w Hugo Schneider AG od marca 1942 r. do kwietnia 1945 r.

Źródło: www.straty.pl

Data urodzenia 1922-04-28
Data zgonu 2001-12-18
Miejsce zamieszkania: Skarżysko Kamienna
Skip to content