Kania Jadwiga

Nazwisko rodowe: Barcz

Rodzina: ojciec Jan, matka Franciszka z d. Dratwińska, mąż Adam, synowie Ryszard Maciej i Mieczysław Jan

Adres: Czeladź, ul. Sosnowitzerstr. 111

Wyszła za mąż za Adama Kanię dnia 21.04.1918 r. i zamieszkała w Sosnowicu-Milowicach. Następnie w 1936 r. wraz z rodziną przeniosła się na Piaski. Za działalność konspiracyjną została aresztowana wraz z mężem i dziećmi dnia 13.05.1942 r.

Osadzona w KL Auschwitz, zmarła w obozie dnia 10.05.1943 r. z podowu osłabienia serca przy grypie.

Źródło: Archiwum KL Auschwitz; „Zeszyty Czeladzkie 8-2002”, Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi, Czeladź 2002.

Data urodzenia 1895-10-02
Data zgonu 1943-05-10
Miejsce zamieszkania: Czeladź-Piaski
Miejsce zgonu: KL Auschwitz
Skip to content