Jurczyński Eugeniusz

Rodzina: ojciec Walerian, matka Stanisława

Zawód: robotnik

Wywieziony na roboty przymusowe do Altenburg, gdzie pracował w przemyśle od marca 1940 r. do grudnia 1940 r. Od 20.12.1940r. zatrudniony w Herman Goring Georing Werke, GmbH Braunkohlenwerke, Pfoenig Elamsdorf, krs.Zeitz.

Źródło: www.straty.pl

Data urodzenia 1918-12-20
Data zgonu 1992-04-28
Skip to content