Kapuścik Stanisława

Nazwisko rodowe: Rak

Rodzina: ojciec Józef, matka Katarzyna

Wywieziona na roboty przymusowe do Dzierżysławic, zatrudniona w rolnictwie od stycznia 1941 r. do lutego 1945 r.

Źródło: www.straty.pl

Data urodzenia 1925-10-29
Data zgonu 2008-12-27
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Skip to content