I Barbórka na Saturnie

Życie górników, ich dziedzictwo kulturowe, z którym stykaliśmy się niegdyś na co dzień to nie tylko wizerunek, który należy badać, dokumentować, utrwalać i chronić. To także podłoże do prowadzenia swoistej narracji o postrzeganiu górniczego świata przez samych pracowników, spotkanie z ich kulturą i poznawanie przeszłości.

W Barbórkę, 4 grudnia 2017 roku w Muzeum Saturn miało miejsce podsumowanie projektu badawczego „Narracje i obrazy górnicze z terenu Czeladzi’. Zadanie realizowane przez Towarzystwo Powszechne „Czeladź” przy współpracy Muzeum dofinansowane zostało ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Urzędu Miasta Czeladź.

Prace badawcze obejmowały opowieści z życia zawodowego i prywatnego, anegdoty, a także legendy czy dowcipy słowne. Ponadto w trakcie badań poczyniono starania, aby pozyskać fotografie archiwalne związane z życiem czeladzkich rodzin górniczych oraz z pracą w przemyśle. Zebrane materiały posłużyły do dokumentacji stanu zachowania dziedzictwa niematerialnego jakim są zwyczaje oraz obrzędy mieszkańców związanych zawodowo i rodzinnie z pracą w kopalni, pozwolą utrwalić język braci górniczej oraz przybliżyć szerszemu gronu odbiorców dawne tradycje górnicze.

Licznie przybyłych na spotkanie gości, wśród których oczywiście nie mogło zabraknąć górników i pracowników czeladzkich kopalni oraz ich rodzin  – przywitała   Czeladzka Orkiestra Górnicza pod batutą Józefa Marczyńskiego. Następnie Burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec złożył życzenia wszystkim górnikom oraz paniom noszącym imię patronki marynarzy, flisaków, cieśli – św. Barbary. Po wykładzie dotyczącym niematerialnego dziedzictwa czeladzkich górników uczestnicy spotkania zapoznali się z wystawą będącą efektem prowadzonych badań.

 
Skip to content