"Chwała Kościuszce!"

W dniu 15 października w Czeladzi odbyła się uroczystość pod hasłem „Chwała Kościuszce” odtwarzająca po części wydarzenia jakie rozgrywały się w naszym mieście sprzed 100 lat. Podniosła, patriotyczna atmosfera zapanowała jednak już wcześniej, na piątkowym spotkaniu zorganizowanym w Muzeum Saturn, podczas którego została otworzona wystawa „Tadeusz Kościuszko – w kręgu tradycji ludowej i narodowej” przygotowana przez warszawskie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, wygłoszony okolicznościowy wykład przez prof. Uniwersytetu Śląskiego Dariusza Nawrota, a także promocja książki wspomnianego naukowca „Tadeusz Kościuszko – w 100. rocznicę obchodów kościuszkowskich w Czeladzi 1917-2017”. Natomiast w niedzielę na płycie Rynku Starego Miasta jako główni bohaterowie niezwykłego widowiska batalistycznego stawili się: śląski regiment pruski wystawiony przez Kozielskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej, żołnierze polscy odgrywani przez członków Stowarzyszenia Garnizon Fortecy Częstochowskiej, jak również kosynierzy, w role których doskonale wcielili się uczniowie klas wojskowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi. Na inscenizacji nie mogło zabraknąć również dawnych czeladzian. Postaci naszych antenatów sugestywnie przedstawili pracownicy Muzeum Saturn, przebrani na tę okazję w stroje wypożyczone z Opery Śląskiej w Bytomiu.

W trakcie wydarzenia zaprezentowane zostały w kolejności chronologicznej następujące epizody: scena przysięgi Tadeusza Kościuszki złożonej w 1794 r. na krakowskim Rynku, pokaz musztry wojskowej, pobór rekrutów i formowanie się oddziału kosynierów, wkroczenie wojsk pruskich do Czeladzi oraz rekonstrukcja bitwy pod Szczekocinami.

Żywy plan wywoływał wprawdzie zainteresowanie widzów jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem imprezy, ale kulminację osiągnął podczas bezpośredniej potyczki. Dramatyczny przebieg akcji nie pozostawił nikogo obojętnym. Potężny huk wystrzałów z broni palnej i armaty, głośne komendy wydawane przez dowódców, dźwięk werbli, ścielące się trupy, jęki rannych opatrywanych przez markietanki w pełni oddawały atmosferę minionej rzeczywistości. Całość została uświetniona honorową salwą. Dopiero wówczas publiczność miała okazję do bezpośredniego kontaktu z odtwórcami sylwetek żołnierzy, a także oficerów, zachwycając się tak umundurowaniem – zdecydowanie najpiękniejszym kolorystycznie i najmilszym dla oka, jak i uzbrojeniem oraz wyposażeniem.

Plenerowe widowisko komentowane było na bieżąco przez wybitnego historyka prof. Dariusza Nawrota.

Po historycznym spektaklu utworzony został wielobarwny orszak z pocztami sztandarowymi, oddziałami wojsk, kosynierami i mieszkańcami najstarszego miasta Zagłębia Dąbrowskiego, który przeszedł do parku miejskiego noszącego od wieku imię Tadeusza Kościuszki. Tam na jednym z jego skwerów odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika dedykowanemu Naczelnikowi Insurekcji Kościuszkowskiej. W nawiązaniu do wydarzeń historycznych, tuż obok posadzony został Dąb Kościuszko.

 
Skip to content