Czy żelazka mają swoją duszę?

Odpowiedź na to pytanie znają już uczniowie Zespół Szkół Specjalnych w Czeladzi, którzy w poniedziałek przybyli do Muzeum Saturn, aby poznać dawne techniki, jak i sprzęty wykorzystywane niegdyś do prania, prasowania oraz maglowania. Ogromną ciekawość wzbudzały wystawione na publiczny pokaz kijanki służące do prania ręcznego, tary, balie, pierwsze pralki, kocioł do gotowania bielizny czy też rozmaite żelazka. Nieudawany zachwyt wzbudziła tradycyjna kuchnia. Podawane zaś ciekawostki o sposobach prania i prasowania prawdziwie poruszyły naszych gości, choć niektóre z nich nie będące wcale bardzo odległymi w czasie, to dla współczesnej młodzieży wychowanej w otoczeniu pralek automatycznych i żelazek z termostatami stanowią już historię zapomnianą. Nie zabrakło także prób prania przy użyciu tary, po których uczniowie zgodnie stwierdzili, że zaiste ciężka to praca była.

Skip to content