III Barbórka na Saturnie

Zgodnie z wciąż żywymi w Czeladzi tradycjami górniczymi, dzień Świętej Barbary – patronki całej braci górniczej, świętowaliśmy w miejscach ściśle związanych z górniczą historią naszego miasta.

Nieprzypadkowo  4 grudnia, podczas obchodów Barbórki na Saturnie nastąpiło otwarcie najnowszej ekspozycji muzealnej „Światełko w tunelu„. Sale muzealne zmieniły się w podziemne korytarze, obrazując trud codziennej pracy. Pojawiły się lampy górnicze, kaski, wykute w węglu wyobrażenia Świętej Barbary czy Skarbnika, dające wyraz nieustającej nadziei i wiary na szczęśliwy powrót z szychty do domu. Fragmenty pieśni górniczych i wywieszone sztandary podkreślały silne zażyłości pomiędzy pracownikami kopalni, polegających na sobie w chwilach zagrożenia życia.

Barbórkowym wspomnieniom górniczej historii Czeladzi i jej mieszkańców towarzyszyła prelekcja Dobrawy Skoniecznej-Gawlik o tradycjach górniczych oraz katastrofach – nieodłącznym elemencie codziennej pracy i ciemnej karcie historii górnictwa węgla kamiennego.

Podczas obchodów Barbórki w czeladzkim muzeum zagościli Burmistrz Miasta Czeladź Zbigniew Szaleniec, Zastępca Burmistrza ds. Komunalnych Elżbieta Dmitruk, dawny dyrektor kopalni „Saturn” Tadeusz Odrobiński oraz byli górnicy czeladzkich kopalni wraz z rodzinami.

Finał obchodów Święta Górnika odbył się na terenie dawnej kopalni węgla „Saturn”. Wydarzenie rozpoczęło się koncertem Czeladzkiej Górniczej Orkiestry Dętej pod dyrekcją Józefa Marczyńskiego, a punktem kulminacyjnym wieczoru było oficjalne otwarcie Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej „Saturn” na terenie dawnej kopalni „Saturn”.

Skip to content