„Jego Ekscelencja Papier”

Niebanalny wykład wprowadzający VI Czeladzką Noc Muzeów wygłosił, przybyły specjalnie na tę okazję z ziemi kłodzkiej, historyk i pasjonat Jan Bałchan, który o papierze wie niemal wszystko. Prawiona obficie i kwieciście oracja uchyliła zaledwie rąbek tajemnicy papierowego świata, ale wystarczyła zupełnie by zaintrygować słuchaczy i wciągnąć ich w niezmierzoną otchłań wrażeń estetycznych, Równie zasłużonym upodobaniem cieszyła się sama wystawa, na którą złożyły się bogato ilustrowane plansze prezentujące kolejne etapy dziejów papieru i techniki jego wytwarzania. Uzupełniona przez pokaz artystycznych form papierniczych niezbicie dowiodła, że papier kreuje wysublimowany język, za pomocą którego można wyrażać wszystkie emocje.

Kolejnymi punktami programu były warsztaty: czerpania papieru poprowadzone pod kierunkiem mistrza czerpalnictwa Przemysława Solawy oraz badania właściwości, jak też jakości tego nietrwałego, lecz przecież noszącego na sobie znaczną część światowego dziedzictwa, tworzywa z wykorzystaniem zabytkowej aparatury pomiarowej.

Ulotne jak papier majowe chwile sobotniego wieczoru mile upływały także w towarzystwie (milczących – niestety) dam wystrojonych w niezwykłe kompozycje wymuskane przez rozmaite rodzaje papieru. W tej niebywałej kolekcji, stworzonej przez studentów Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach pod opieką projektantki Dominiki Bułaczyńskiej, znalazły się modele powabne i urokliwe – od minimalistycznego do spektakularnego typu „księżniczka”. A każdy z nich stanowił małe dzieło sztuki osobliwego designu poświadczając tym samym, iż papier jest materiałem o wszechstronnych zastosowaniach.

Ton końcowej części spotkania nadał żywiołowy występ Czesława Jakubca, który śpiewająco połączył muzykę, słowo, komizm oraz satyrę w świetną rozrywkę. Obdarzony ujmującą vis comica artysta bez trudu zdobył serca wszystkich widzów.

W harmonogramie wydarzenia nie zabrakło także przyjemności dla młodych czeladzian. Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem czeladzkiej Nocy wnętrza Muzeum Saturn wypełniły śmiechy i szczebiot najmłodszych, którzy wzięli udział w warsztatach plastycznych kierowanych przez Lucynę Mroczek-Szymańską z zapałem wykonując wyjątkowe papierowe serca.

Skip to content