Odsłonięcie tablicy poświęconej Piotrowi Pawłowi Dehnelowi

W piątkowe południe 8 listopada,  na najstarszej czeladzkiej nekropolii cmentarzu parafii pw. św. Stanisława BiM w Czeladzi nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Piotrowi Pawłowi Dehnelowi – czeladzkiemu sztygarowi i działaczowi niepodległościowemu.

Przez kilka lat Piotr Paweł sprawował funkcję niepisanego dowódcy tajnego przejścia granicznego, przez które przeprowadzał emisariuszy i konspiratorów zmierzających przez ziemię śląską do zaboru austriackiego. Zaprzyjaźniony z komendantem Józefem Piłsudskim, późniejszym Marszałkiem i Naczelnikiem Państwa, przez ponad 40 lat związany był z naszym miastem. Podjął pracę w czeladzkiej kopalni „Saturn”, szybko awansując na stanowisko sztygara i zamieszkał na Starej Kolonii na historycznym Zarzeczu wraz z małżonką. Dzisiaj patronuje głównej ulicy pokopalnianego osiedla.

Tablica pamiątkowa została wzniesiona z inicjatywy Muzeum Saturn w Czeladzi 80 lat po śmierci Dehnela. W podniosłej atmosferze ogólnego wzruszenia Burmistrz Miasta Czeladź Zbigniew Szaleniec, Dyrektor Muzeum Saturn Iwona Szaleniec, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BiM ksiądz kanonik Jarosław Wolski oraz potomkowie Dehnela odsłonili pomnik sztygara w pobliżu miejsca gdzie w 1939 roku spoczęły jego doczesne szczątki.

Uroczystości towarzyszyła Czeladzka Orkiestra Górnicza wraz ze Sztandarem Górniczym. Przedstawiciele górniczego stanu, miejskich stowarzyszeń, radni oraz mieszkańcy miasta złożyli kwiaty oraz zapalili symboliczne światełko pamięci.

Nobliwe wydarzenie zakończyła wizyta potomkiń Dehnela w mieszkaniu przy ul. 21 Listopada 8 niegdyś zajmowanym przez Piotra Pawła i jego rodzinę, dzięki uprzejmości obecnych jego gospodarzy Państwa Justynę i Andrzeja Rejdychów, gdzie przechowywane były niegdyś pieniądze zdobyte podczas napadu na pociąg w Bezdanach oraz oczekująca na kolportaż nielegalna bibuła.

Skip to content