Promocja książki „W poszukiwaniu Lebensraumu. Zagłębie Dąbrowskie w nazistowskich planach przestrzennych 1939-1944”.

25 września 2020 roku

Pomimo trudnego dla trudnego dla wszystkich okresu pandemii koronawirusa, udało się zorganizować promocję najnowszego wydawnictwa muzealnego: „W poszukiwaniu Lebensraumu. Zagłębie Dąbrowskie w nazistowskich planach przestrzennych 1939-1944”.

Podczas spotkania autorka przybliżyła nieznane dotąd fakty dotyczące tego niezwykle ciekawego aspektu II wojny światowej, jakim było planowanie urbanistyczne w odniesieniu do terenów wcielonych do III Rzeszy, jakimi było Zagłębie. Wystąpienie było poparte prezentacją licznych materiałów kartograficznych oraz planów i projektów odnalezionych w czasie prac nad publikacją, a także unikatowymi zdjęciami twórcy projektów dla Zagłębia w trakcie pracy.

Najnowsze wydawnictwo naszego Muzeum jest pierwszą tego typu publikacją, dotyczącą niezbadanego dotychczas aspektu II wojny światowej w naszym regionie jaką jest planowanie przestrzenne, w tym przede wszystkim projektowanie budowy nowego miasta w Zagłębiu Dąbrowskim. Książka stanowi naukową analizę nieznanych dotąd materiałów archiwalnych, zgromadzonych w Archiwum Państwowym w Katowicach, złożonych przede wszystkim z map, planów i projektów architektonicznych, zakładających budowę nowego, ogromnego ośrodka miejskiego na terenie okupowanego powiatu będzińskiego.

Skip to content