Promocja książki "Zachor znaczy pamiętaj"

17 stycznia 2020 roku

W ramach „Czeladzkiego Salonu Historycznego” w Muzeum odbyła się promocja długo oczekiwanej książki Wiesławy Konopelskiej „Zachor znaczy pamiętaj”. Publikacja wydana przez Muzeum Saturn przedstawia szeroki pogląd zjawisk związanych z losami mieszkańców Czeladzi pochodzenia żydowskiego.

Wydawnictwo pełne niepublikowanych dotąd fotografii jest próbą uchronienia przed zapomnieniem przedwojennej Czeladzi znaczonej śladem obecności i życia tych, których pochłonął Holocaust lub pokonując nieludzką drogę, swoją przyszłość odnaleźli w nowej ojczyźnie.

Przejmujące wspomnienia współczesnych czeladzian dotyczące nieistniejących już miejsc, spraw poważnych i drobnych, na pozór nawet marginalnych, lecz silnie wiążących oba środowiska. W ich opowieściach ciepłych, wzruszających a czasem tragicznych zaprzeszły czas na chwilę znów ożywa.

Spotkanie z autorką, mające charakter rozmowy-wywiadu, pozwoliło odpowiedzieć na pytanie jakie były przyczyny powstania książki i jak wyglądały kulisy pozyskiwania zamieszczonych w niej wspomnień.

Skip to content