Pierwsza rekonstrukcja historyczna

15 października 2016 roku

Pierwsza w dziejach Czeladzi niepowtarzalna inscenizacja została zorganizowana na pamiątkę zakończonych zwycięsko działań wojskowych wymierzonych przeciw Prusakom na obszarze tzw. Nowego Śląska, w skład którego od 1795 r. wchodziła także Czeladź.

Na inaugurację tego niezwykłego widowiska batalistycznego stawili się prawdziwi pasjonaci czasów napoleońskich, a zarazem główni aktorzy: żołnierze piechoty pruskiej wystawieni przez Kozielskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej oraz grenadierzy z Legii Polsko-Włoskiej zrzeszeni w Towarzystwie Przyjaciół Fortyfikacji Twierdza Nysa. A ponieważ szczególną była ta okoliczność, że powstanie antypruskie rozpoczęto bez obecności wojsk francuskich, spontanicznie i z dużym zaangażowaniem społecznym na inscenizacji nie mogło zabraknąć również czeladzian. W role naszych antenatów sugestywnie wcielili się pracownicy Muzeum Saturn.

W trakcie wydarzenia zaprezentowane zostały w kolejności chronologicznej następujące epizody:  rozbrajanie stacjonujących w mieście żołnierzy pruskich, wkroczenie oddziału polskich insurgentów, pobór do powstania, pokaz musztry wojskowej, najazd Prusaków na Czeladź, starcie zbrojne, wiwaty na cześć zwycięskich powstańców, defilada.

Żywy plan wywoływał wprawdzie zainteresowanie widzów jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem imprezy, ale kulminację osiągnął podczas bezpośredniej potyczki. Dramatyczny przebieg akcji nie pozostawił nikogo obojętnym. Potężny huk wystrzałów z broni palnej, głośne komendy w językach polskim i niemieckim wydawane przez dowódców, dźwięk werbli, ścielące się trupy, jęki rannych opatrywanych przez markietanki w pełni oddawały atmosferę minionej rzeczywistości. Całość zakończyła się uroczystą defiladą wojskową uświetnioną honorową salwą. Dopiero wówczas publiczność miała okazję do bezpośredniego kontaktu z odtwórcami sylwetek żołnierzy, a także oficerów, zachwycając się tak umundurowaniem – zdecydowanie najpiękniejszym kolorystycznie i najmilszym dla oka, jak i uzbrojeniem oraz wyposażeniem.

Plenerowe widowisko komentowane było na bieżąco przez wybitnego znawcę epoki napoleońskiej prof. Dariusza Nawrota, autora najnowszej publikacji wydanej przez Muzeum Saturn i zatytułowanej „Powstanie na Nowym Śląsku w 1806 i 1807 r. U źródeł Zagłębia Dąbrowskiego„. Opisującą szeroko okres burzliwych zawirowań politycznych z początku wieku XIX wraz z wątkami odtwarzanymi podczas rekonstrukcji publikację, można nabyć w Muzeum Saturn za jedyne 19,00 zł.

Skip to content