Pieczęcie – symbole władzy, własności i tajności.

Pieczęciami w dawnych czasach posługiwali się nie tylko władcy, ale również duchowni, możni, rycerze oraz miasta. Nasze miasto również posiadało swoją pieczęć. Kiedy otrzymało prawa miejskie 760 lat temu, otrzymało również pierwszą pieczęć miejską.
W dniu wczorajszym swoją własną pieczęć mieli okazję stworzyć uczestnicy ostatnich już zajęć z cyklu „Śladem piastowskich władców polskich”. Pod uważnym kierunkiem technicznym Marty Woźniak oraz merytorycznym historyk Muzeum Anny Binek – Zajdy, wykorzystując otrzymane materiały oraz własną wyobraźnię, dzieci stworzyły jedyne w swoim rodzaju, unikatowe pieczęcie, często przedstawiające ich upodobania, czy zainteresowania.
Finałem spotkań było otwarcie zapieczętowanej wcześniej tajemniczej wiadomości. Co to była za wiadomość? Wie każdy uczestnik warsztatów, ale z pewnością historia da się lubić !

Skip to content