Wielka gala jubileuszowa z okazji 10-lecia Muzeum

10-lecie Muzeum uczciliśmy hucznie wyjątkową galą, która miała miejsce 22 marca w naszej siedzibie. Tego szczególnego wieczoru w Pałacu pod Filarami zgromadzili się nie tylko wszyscy pracownicy ale i przyjaciele, sojusznicy Muzeum, jego wieloletni współpracownicy, darczyńcy a także członkowie organizacji pozarządowych. Rangę uroczystości podniosło wyjątkowe dla całej społeczności muzealnej wydarzenie – w czasie gali przedstawicielka wojewody, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pani Magdalena Szewczuk-Szturc, w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczyła Dyrektor Muzeum, Iwonę Szaleniec oraz troje pracowników Działu Historii Miasta i Górnictwa Zagłębia Dąbrowskiego: Annę Binek-Zajdę, Dobrawę Skonieczną-Gawlik oraz Stefanię Lazar, oznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Natomiast dwoje pracowników administracji: Teresę Otak i Anetę Muszyńską Banię odznaczono złotym i  brązowym Medalem za Długoletnią Służbę nadawanym przez Prezydenta RP za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

Galę uświetnili swoją obecnością znamienicie goście: wicemarszałek Sejmu RP Barbara Dolniak, starosta będziński Sebastian Szaleniec, burmistrz miasta Czeladź Zbigniew Szaleniec wraz z zastępczyniami Elżbietą Dmitruk i Beatą Zawiłą oraz przewodniczącą Rady Miejskiej Jolantą Moćko, a także dyrektorzy szkół i regionalnych instytucji kultury. W  programie uroczystości nie zabrakło miejsca na  przybliżenie gościom genezy powstania Muzeum oraz podsumowanie 10 lat jego działalności – najważniejszych projektów, wydarzeń, wystaw, aktywności w  różnorodnych obszarach muzealnictwa, przeprowadzonych działań, publikacji oraz tych przedsięwzięć, z  których zwyczajnie jesteśmy najbardziej dumni. Była też kolej na  podziękowania dla współpracujących z Muzeum stowarzyszeń i organizacji pozarządowych nie tylko z Czeladzi ale i całego Zagłębia, instytucji kultury a także osób prywatnych. Szczególnie ważne były podziękowania złożone na  ręce naszych darczyńców – tych, którym historia miasta jest bliska i którzy obdarzyli nas zaufaniem, przekazując cenne zabytki i rodzinne pamiątki i  powiększając w ten sposób muzealne zbiory. Była też okazja na  uhonorowanie przez Dyrekcję Muzeum osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju Muzeum ustanowioną specjalnie na tę  okazję statuetką Muzeona. Otrzymali go  długoletni oraz wyróżniający się pracownicy, wnoszący szczególny wkład w jego rozwój – Anna Binek-Zajda, Aneta Muszyńska-Bania, Teresa Otak, Anna Greń, Stefania Lazar, Jan Powałka oraz Lucyna Mroczek-Szymańska. Drugą grupę wyróżnionych stanowiły osoby niezatrudnione w naszej instytucji, ale nieprzeciętnie zaangażowane we współpracę z nami – władze miasta w osobie burmistrza Zbigniewa Szaleńca i pań wiceburmistrzyń, Teresa Strojniak oraz prof. Dariusz Nawrot.

Całą imprezę uszlachetnił występ duetu fortepianowego Dombrova Duet Piano, wykonujący znane utwory muzyki filmowej, rozrywkowej a także klasycznej w interpretacji na cztery ręce. A na koniec, by tradycji stało się zadość, jak na każdych urodzinach, wszyscy nobliwi goście mogli spróbować jubileuszowego tortu!

Skip to content