Wystawa plenerowa „Bolszewika bij! Czeladzianie wobec wojny z Rosją Sowiecką 1920 r.”

„Bolszewika bij! Czeladzianie wobec wojny z Rosją sowiecką 1920 roku” to tytuł ekspozycji, która wypełniała muzealną przestrzeń w pierwszych miesiącach 2021 roku. Teraz jest dostępna na Placu Viannay’a w Czeladzi-Piaskach.
 
Na wystawę składają się plansze przygotowane przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie oraz materiały ze zbiorów Muzeum Saturn między innymi reprinty grafik propagandowych przedstawiających wizje obrazu sowieckiego panowania w przypadku bolszewickiego zwycięstwa.
 
Swoją rolę w konflikcie zbrojnym z Rosją Sowiecką odegrali także czeladzianie.
 
Ekspozycja porusza tematykę zaciągu do Armii Ochotniczej, a także pomocy humanitarnej udzielanej przez mieszkańców naszego miasta żołnierzom walczącym, dając obraz wojny polsko-bolszewickiej w kontekście lokalnym
 
 
Skip to content