Posłuszny Eugeniusz

Rodzina: ojciec Władysław, matka Stanisława z d. Golda Zawód: brukarz Aresztowany dnia 11.08.1943 r. w Czeladzi-Piaski za działalność polityczną ojca. Osadzony w obozie w Mysłowicach. Do KL Gross-Rosen został przywieziony w styczniu 1944 r. z Mysłowic i otrzymał numer 1831 (według chronologii transportów do KL Gross-Rosen numer 1831 został wydany 26.02.1944 r.). Osadzono go w […]

Kryczek Tadeusz

Zawód: dekorator Zmarł w KL Gross-Rosen dnia 22.01.1943 r. Źródło: Kartoteka więźniów obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Muzeum Gross-Rosen.

Nowakowski Stefan

Rodzina: ojecic Jan, matka Weronika z d. Pęczkowska Adres: Czeladź-Piaski, Scharnhorststr. 6 Zawód: robotnik Ukończył szkołę powszechną na Piaskiach oraz Śląskie Zakłady Naukowe w Katowicach na wydziale elektrycznym. W czasie okupacji podjął pracę w kopalni „Czeladź” jako robotnik. Wstąpił do Związku Orła Białego na Piaskach, gdzie był kolporterem konspiracyjnego pisemka „Nasze sprawy”. W 1941 r. […]

Musiał Władysław

Zawód: ślusarz Osadzony w KL Mauthausen z numerem obozowym 42616 w latach 1942-1945. Źródło: www.straty.pl

Misiaszek Stefan

Rodzina: ojciec Andrzej, matka Balbina z d. Jurek Zawód: ślusarz Jego ojciec był zatrudniony w kopalni Saturn, po wybuchu I wojny światowej rodzina opuściła Czeladź. Po powrocie Misiaszek pracował przy budowie drogi wiodącej z Czeladzi do Sosnowca. Następnie zatrudniony na wydziale budowlaym kopalni „Saturn”. Po ukończeniu kursu doszkalającego na ślusarza pracował w hucie „Milowice”. Kilkukrotnie […]

Kozłowski Marian

Zawód: murarz Osadzony w KL Gross-Rosen w 1944 r., następnie został przetransportowany do KL Mittelbau-Dora, figuruje w stanie obozu dnia 23.02.1945 r. z numerem 109824. Źródło: Archiwum parafii św. Stanisława w Czeladzi, Kronika parafialna, t. 3 (1939-1952), napisał ks. J. Sobczyński, k. 375a-375l, 375(1)-375(10) [w: Czeladź w latach II wojny światowej (1939-1945), ks. M. Trąba, […]

Dziedzic Irena

Rodzina: ojciec Marek, matka Cecylia Osadzona w KL Auschwitz z numerem E-969, wpis z dnia 04.06.1944 r., zwolniona prawdopodobnie we wrześniu 1944 r. Źródło: Archiwum KL Auschwitz, www.straty.pl

Kocot Marian

Rodzina: ojciec Ludwik, matka z d. Machniewska Adres rodziny: Bronisława Kocot Warschau Oberschlesienstr. 14 Uczestnik walk w kampanii wrześniowej 1939 r. w 28 dywizji artylerii ciężkiej, sierżant podchorąży. Wzięty do niewoli dnia 23.09.1939 r., osadzony w Stalag II-D w Stargardzie z numerem jenieckim 22926. Następnie osadzony w Stalag XXI-A. Dnia 24.08.1940 zwolniony ze Stalagu XXI-A […]

Moniuszko Maria

Przybyła do KL Auschwitz dnia 12.04.1943 r., oznaczona numerem 40789. Ewakuowana w 1945 r. do KL Ravensbrück (osadzona prawdopodobnie 18.01.1945 r., figuruje w stanie obozu dnia 23.01.1945 r.), następnie do KL Mauthausen. Wyzwolona dnia 05.05.1945 r. Źródło: Archiwum KL Auschwitz, www.straty.pl

Pietruszka Augustyn

Przybył do KL Auschwitz dnia 20.07.1943 r., oznaczony numerem 130405. Przeniesiony do KL Mauthausen. Wyzwolony dnia 05.05.1945 r. Źródło: Archiwum KL Auschwitz