Stelmach Józef

Rodzina: ojciec Józef, matka Maria z d. Rutkowska Rodzina Stelmachów mieszkała w Czeladzi przy ulicy Ogrodowej 1. Józef Stelamach ukończył szkołę powszechną w Czeladzi i gimnazjum w Sosnowcu. W marcu 1939 odbywał służbę wojskową we Włodzimierzu. Aresztowany został w czasie próby przekroczenia granicy węgierskiej (cel – tworzące się we Francji polskie jednostki wojskowe) i 17 […]

Pudlik Ignacy

Rodzina: ojciec Józef, matka Teresa z d. Podlejska, żona Anna z d. Kwaśniewska Adres: Czeladź, Grubenstr. 10 Zawód: pracownik/personel Przybył do KL Auschwitz dnia 20.12.1941 r., oznaczony numerem 24930. Zmarł w obozie dnia 24.02.1942 r., jako przyczynę podano nieżyt jelit. Źródło: Archiwum KL Auschwitz

Eisenbaum Jan Jon

Rodzina: ojciec Ignacy, matka Paulina z d. Czapla, żona Ida z d. Schwitzer Adres: Paris XI, Passage Charles Dallery 26 Zawód: górnik Przewieziony do KL Auschwitz w dniu 27.06.1942 r. transportem z Pithiviers we Francji, oznaczony numerem 41957. W dniu 18.08.1942 r. odnotowano jego zgon z powodu zapalenia mięśnia sercowego. Źródło: Archiwum KL Auschwitz

Wilk Józefa

Nazwisko rodowe: Kowynia Rodzina: ojciec Jan, matka Małgorzata z d. Cabaj, mąż Jan Adres: Czeladź, Bismarckstr. 29 Osadzona w KL Auschwitz, zmarła w obozie dnia 09.03.1943 r., jako przyczynę zgonu podano posocznicę. Źródło: Archiwum KL Auschwitz; Archiwum parafii św. Stanisława w Czeladzi, Kronika parafialna, t. 3 (1939-1952), napisał ks. J. Sobczyński, k. 375a-375l, 375(1)-375(10) [w: […]

Maciejewski Jakub

Rodzina: ojciec Karol, matka Katarzyna z d. Baniewska Adres: Czeladź, Friedhofstr. 60 Zawód: ślusarz Zginął dnia 02.06.1943 r. w KL Auschwitz z wyroku sądu doraźnego w Katowicach. Źródło: Archiwum KL Auschwitz

Proszowska Julia

Nazwisko rodowe: Pluta Rodzina: ojciec Franciszek, matka Antonia z d. Musialik, mąż Walenty Adres: Czeladź, ul. Szpitalna 39 Przybyła do KL Auschwitz dnia 13.08.1943r., oznaczona numerem 54655. Zmarła w KL Auschwitz dnia 17.12.1943 r., jako przyczynę zgonu podano zapalenie nerek. Źródło: Archiwum KL Auschwitz

Bogdanowicz Kazimierz

Rodzina: ojciec Florian, matka Fortunata z d. Tycińska Adres: Warszawa, Schlenkerstr. 2 Zawód: pracownik biurowy Brak daty osadzenia i numeru obozowego. W dniu 08.08.1941 r. odnotowano jego zgon w obozie, jako przyszyne podając w akcie zgonu sporządzonym przez obozowy urząd stanu cywilnego nieżyt jelit przy osłabieniu organizmu. Źródło: Archiwum KL Auschwitz

Odrobiński Bronisław

Rodzina: ojciec Franciszek, matka Jadwiga z d. Zboroń, żona Maria z d. Kapusta Zawód: robotnik Ukończył szkołę powszechną na Piaskach. W 1938 r. podjął pracę na kopalni „Czeladź”. Został aresztowany 11.02.1943 r. za działalność konspiracyjną w Związku Orła Białego. Przybył do KL Auschwitz dnia 16.03.1943 r., oznaczony numerem 108679. Zginął w obozie dnia 09.04.1943 r. […]

Konieczny Bogumił

Zawód: nauczyciel Nauczyciel szkół podstawowych w Sosnowcu woj. kieleckie. Był aktywnym uczestnikiem ruchu oporu w szeregach ZWTZ, potem AK. Aresztowany przez policję niemiecką 11.09.1942 r. Osadzony w Policyjnym Więzieniu Zastępczym w Mysłowicach, zmarł dnia 01.02.1943 r., jako przyczynę podano tyfus plamisty. Źródło: red. Andrzej Szefer, Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie […]

Trząski Roman

Rodzina: ojciec Jan, matka Marianna z d. Golczyk, żona Helena z d. Żak Adres: Czeladź, ul. Johann Kellerstr. 18 Zawód: robotnik Skazany przez sąd doraźny katowickiego Gestapo, osadzony w obozie Auschwitz i rozstrzelany w dniu 29.11.1943 Źródło: Archiwum KL Auschwitz

Skip to content