Stelmach Józef

Rodzina: ojciec Józef, matka Maria z d. Rutkowska Rodzina Stelmachów mieszkała w Czeladzi przy ulicy Ogrodowej 1. Józef Stelamach ukończył szkołę powszechną w Czeladzi i gimnazjum w Sosnowcu. W marcu 1939 odbywał służbę wojskową we Włodzimierzu. Aresztowany został w czasie próby przekroczenia granicy węgierskiej (cel – tworzące się we Francji polskie jednostki wojskowe) i 17 […]

Sadowska Leokadia

Nazwisko rodowe: Lubaś Rodzna: ojciec Antoni, matka Stanisława Wywieziona an roboty przymusowe do Źmigrodu, zatrudniona w rolnictwie od października 1940 r. do stycznia 1945 r. Źródło: www.straty.pl

Stelmach Bogdan

Rodzina: ojciec Karol, matka Henryka Wywieziony na roboty przymusowe do Wojkowic, pracował w KWK „Jupiter” od czerwca 1941 r. do listopada 1941 r. Źródło: www.straty.pl

Świerszcz Zygmunt

Wywieziony na roboty przymusowe do Watenstedt w 1942 r. na 3 miesiące. Źródło: Archiwum parafii św. Stanisława w Czeladzi, Kronika parafialna, t. 3 (1939-1952), napisał ks. J. Sobczyński, k. 375a-375l, 375(1)-375(10) [w: Czeladź w latach II wojny światowej (1939-1945), ks. M. Trąba, Katowice 2011, s. 306.]  

Widliński Zenon

Rodzina: ojciec Wincenty, matka Antonina Deportowany do III Rzeczy do pracy przymusowej, pracował od kwietnia 1941 r. do stycznia 1945 r. Źródło: www.straty.pl

Wójcik Sabina

Wywieziona na roboty przymusowe do Kołobrzegu w 1941 r. Źródło: Archiwum parafii św. Stanisława w Czeladzi, Kronika parafialna, t. 3 (1939-1952), napisał ks. J. Sobczyński, k. 375a-375l, 375(1)-375(10) [w: Czeladź w latach II wojny światowej (1939-1945), ks. M. Trąba, Katowice 2011, s. 307.]

Borkowski Wacław

Rodzina: ojciec Stanisław, matka Michalina Oficer Wojska Polskiego. Osadzony w obozie w Kozielsku w 1940 r., został zamordowany w Katyniu w 1940 r. Źródło: Zeszyty Czeladzkie nr 16/2011, www.indeksrepresjonowanych.pl

Budziasz Michał

Policjant Policji Państowej, zginął w 1940 r. na Ziemi Katyńskiej. Źródło: Zeszyty Czeladzkie nr 16/2011

Wójcik Stanisław

Rodzina: ojciec Jakub, matka Justyna Zawód: przodownik Policji Państwowej Funkcjonariusz Policji Państwowej z Będzina, w latach 1936-1939 pracował na Komisariacie w Czeladzi. Osadzony w obozie w Ostaszkowie, w 1940 r. zginął na Ukrainie na podstawie decyzji Biura Politycznego WKP i naczelnych władz państwowych ZSRR z dnia 05.03.1940 r. Źródło: Zeszyty Czeladzkie nr 16/2011, www.indeksrepresjonowanych.pl

Gorgoń Bolesław

Deportowany do III Rzeszy. Źródło: Przekaz ustny zarejestrowany na potrzeby realizacji projektu. Dane informatora do wiadomości Muzeum Saturn w Czeladzi.