Szczupider Anna

Rodzina:ojciec Mikołaj Przecherski, matka Maria Przecherska z d. Kantorowicz, mąż Jan, córki Henryka i Anna Aresztowana w nocy z 11 na 12 sierpnia 1943 r. w ramach Akcji „Oderberg”. Przybyła do KL Auschwitz transportem zbiorowym dnia 13.08.1943 r, oznaczona numerem obozowym 54664. Zginęła w obozie dnia 01.02.1944 r. Źródło: Archiwum KL Auschwitz; B. Piętka, Akcja […]

Zagórski Lucjan

Oficer rezerw AK, więzień polityczny KL Auschwitz. Zginął w obozie dnia 22.08.1942 r. Źródło: Archiwum KL Auschwitz; napis na tablicy epitafijnej

Kryczek Mirosława

Nazwisko rodowe: Woźniak Rodzina: ojciec Józef, matka Irena Pracownik przymusowy zatrudniony w rolnictwie Polne (Gryfice) na terenie Niemiec od 01.12.1942 r. do 01.02.1945 r. Źródło: www.straty.pl

Rożen Józef

Osadzony w KL Auschwitz dnia 30.07.1941 r., oznaczony numerem obozowym 19066. Źródło: www.straty.pl

Kowalski Andrzej

Osadzony w KL Auschwitz, zmarł w obozie. Źródło: Archiwum parafii św. Stanisława w Czeladzi, Kronika parafialna, t. 3 (1939-1952), napisał ks. J. Sobczyński, k. 375a-375l, 375(1)-375(10) [w: Czeladź w latach II wojny światowej (1939-1945), ks. M. Trąba, Katowice 2011, s. 292.];  

Starczewski Jan

Osadzony w więzieniu w Mysłowicach w 1943 r., zmarł. Źródło: Archiwum parafii św. Stanisława w Czeladzi, Kronika parafialna, t. 3 (1939-1952), napisał ks. J. Sobczyński, k. 375a-375l, 375(1)-375(10) [w: Czeladź w latach II wojny światowej (1939-1945), ks. M. Trąba, Katowice 2011, s. 297.];

Dechnik Józef

Osadzony w KL Auschwitz w 1942 r. Źródło: Archiwum parafii św. Stanisława w Czeladzi, Kronika parafialna, t. 3 (1939-1952), napisał ks. J. Sobczyński, k. 375a-375l, 375(1)-375(10) [w: Czeladź w latach II wojny światowej (1939-1945), ks. M. Trąba, Katowice 2011, s. 288.]

Bigaj Mieczysław

Wywieziony na roboty przymusowe do Jugenddorf w 1939 r. Źródło: Archiwum parafii św. Stanisława w Czeladzi, Kronika parafialna, t. 3 (1939-1952), napisał ks. J. Sobczyński, k. 375a-375l, 375(1)-375(10) [w: Czeladź w latach II wojny światowej (1939-1945), ks. M. Trąba, Katowice 2011, s. 300.]  

Ciura Bogumiła

Rodzina: ojciec Jan, matka Zuzanna Nieletnia ofiara wojny, pozbawiona opieki rodzicielskiej. Wywieziona na roboty przymusowe do Bockenen w latach 1942-1945. Źródło: Archiwum parafii św. Stanisława w Czeladzi, Kronika parafialna, t. 3 (1939-1952), napisał ks. J. Sobczyński, k. 375a-375l, 375(1)-375(10) [w: Czeladź w latach II wojny światowej (1939-1945), ks. M. Trąba, Katowice 2011, s. 300.]; www.straty.pl […]

Durman Edward

Wywieziony do obozu pracy wychowawczej w maju 1943 r. w Blachowni Śląskiej. Zwolniony w sierpniu 1943 r. Źródło: www.straty.pl