Grabowski Leszek

Wywieziony na roboty przymusowe. Źródło: Przekaz ustny zarejestrowany na potrzeby realizacji projektu. Dane informatora do wiadomości Muzeum Saturn w Czeladzi.

Bielny Stanisław

Osadzony w więzieniu w Opolu na okres 9 tygodni. Źródło: Archiwum parafii św. Stanisława w Czeladzi, Kronika parafialna, t. 3 (1939-1952), napisał ks. J. Sobczyński, k. 375a-375l, 375(1)-375(10) [w: Czeladź w latach II wojny światowej (1939-1945), ks. M. Trąba, Katowice 2011, s. 287.]

Nakielska Janina

Wywieziona na roboty przymusowe. Źródło: Przekaz ustny zarejestrowany na potrzeby realizacji projektu. Dane informatora do wiadomości Muzeum Saturn w Czeladzi.

Świerczyński Władysław

Wywieizona na roboty przymusowe. Źródło: Przekaz ustny zarejestrowany na potrzeby realizacji projektu. Dane informatora do wiadomości Muzeum Saturn w Czeladzi.

Stefański Stefan

Zginął na wojnie. Źródło: Przekaz ustny zarejestrowany na potrzeby realizacji projektu. Dane informatora do wiadomości Muzeum Saturn w Czeladzi.

Gawron – Cegła Anna

Rodzina: ojciec Bolesław, matka Józefa z d. Sonik Aresztowana wraz z rodzicami w ramach Akcji „Oderberg” w nocy z 11 na 12 sierpnia 1943 r. Po aresztowaniu trafiła do policyjnego więzienia zastępczego w Mysłowicach. Następnie przeszła piekła poszczególnych podobozów w Pogrzebieniu, Żorach, Pogrzebieniu i w sierpniu 1944 r. trafiła do obozu w Potulicach. Następnie wywieziona […]

Domański Wiesław

Rodzina: ojciec Jakub, matka Joanna z d. Niedbałka W dniu 15.05.1942 r. wysiedlony z miasta. 04.06.1942 r. przewieziony do Świętochłowic, zatrudniony jako robotnik przymusowy w Hucie „Falvahütte” do 31.01.1945 r. Źródło: Relacja członka rodziny, którego dane pozostają do wiadomości Muzeum Saturn.

Strażecki Marian

Zawodnik CKS-u. Zamordowany przez Niemców. Źródło: lista zawodników CKS, którzy zginęli w trakcie okupacji hitlerowskiej sporządzona przez R.C.K.S. w 1946 r.

Herman Stanisław

Rodzina: ojciecWojciech, matka Katarzyna z d. Ludwikowska, żona Genowefa z d. Wajgiel Adres: Czeladź, ul. Katowicka 39 Zawód: portier Przywieziony do KL Auschwitz w dniu 20.12.1941 r. transportem z Katowic, oznaczony jako więzień polityczny Polak numerem 24901. W dniu 02.04.1942 r. odnotowano jego zgon, w akcie agonu podając jako przyczynę zapalenie płuc. Źródło: Archiwum KL […]

Badkowski Stanisław

Rodzina: ojciec Franciszek, matka Tekla z d. Schwigol, żona Eleonora z d. Pandura Adres: Czeladź, Richard Wagnerstr. 1 Zawód: rębacz Rozstrzelany dnia 04.12.1942 r. w KL Auschwitz z wyroku sądu doraźnego katowickiego gestapo. Źródło: Archiwum KL Auschwitz

Skip to content