Filipecka Zdzisława

Wywieziona na roboty przymusowe do Puschwitz. Źródło: Archiwum parafii św. Stanisława w Czeladzi, Kronika parafialna, t. 3 (1939-1952), napisał ks. J. Sobczyński, k. 375a-375l, 375(1)-375(10) [w: Czeladź w latach II wojny światowej (1939-1945), ks. M. Trąba, Katowice 2011, s. 301.]  

Grabowski Henryk

Rodzina: ojciec Antoni, matka Ksawera Robotnik przymusowy w Kopalni Węgla Kamiennego w Czeladzi od lipca 1943 r. do stycznia 1945 r. Źródło: www.straty.pl

Hanak Zbigniew

Rodzina: ojciec Mieczysław, matka Irena Wywieziony na roboty przymusowe do Radunia, zatrudniony w rolnictwie od maja 1944 r. do lutego 1945 r. Przeżył. Źródło: www.straty.pl

Jakubek Alfreda

Wywieziona na roboty przymusowe. Źródło: Archiwum parafii św. Stanisława w Czeladzi, Kronika parafialna, t. 3 (1939-1952), napisał ks. J. Sobczyński, k. 375a-375l, 375(1)-375(10) [w: Czeladź w latach II wojny światowej (1939-1945), ks. M. Trąba, Katowice 2011, s. 302.]

Jurczyński Sylwin

Rodzina: ojciec Teofil, matka Bronisława Robotnik przymusowy w cementowni Saturn w Będzinie od czerwca 1940 r. do października 1940 r. Przeżył. Źródło: www.straty.pl

Kasprzyk Józef

Wywieziony na roboty przymusowe do Westfalii na 3 miesiące. Źródło: Archiwum parafii św. Stanisława w Czeladzi, Kronika parafialna, t. 3 (1939-1952), napisał ks. J. Sobczyński, k. 375a-375l, 375(1)-375(10) [w: Czeladź w latach II wojny światowej (1939-1945), ks. M. Trąba, Katowice 2011, s. 302.]  

Kościek Stanisław

Wywieziony na roboty przymusowe. Źródło: Archiwum parafii św. Stanisława w Czeladzi, Kronika parafialna, t. 3 (1939-1952), napisał ks. J. Sobczyński, k. 375a-375l, 375(1)-375(10) [w: Czeladź w latach II wojny światowej (1939-1945), ks. M. Trąba, Katowice 2011, s. 303.]  

Kuśmierz Honorata

Wywieziona na roboty przymusowe w Bocken. Źródło: Archiwum parafii św. Stanisława w Czeladzi, Kronika parafialna, t. 3 (1939-1952), napisał ks. J. Sobczyński, k. 375a-375l, 375(1)-375(10) [w: Czeladź w latach II wojny światowej (1939-1945), ks. M. Trąba, Katowice 2011, s. 303.]  

Lira Edward

Wywieziony na roboty przymusowe w 1939 r. Źródło: Archiwum parafii św. Stanisława w Czeladzi, Kronika parafialna, t. 3 (1939-1952), napisał ks. J. Sobczyński, k. 375a-375l, 375(1)-375(10) [w: Czeladź w latach II wojny światowej (1939-1945), ks. M. Trąba, Katowice 2011, s. 303.]

Małkiewicz Mieczysław

Wywieziony na roboty przymusowe do Wrocławia w 1939 r. Źródło: Archiwum parafii św. Stanisława w Czeladzi, Kronika parafialna, t. 3 (1939-1952), napisał ks. J. Sobczyński, k. 375a-375l, 375(1)-375(10) [w: Czeladź w latach II wojny światowej (1939-1945), ks. M. Trąba, Katowice 2011, s. 303.]