Polskie straty osobowe Czeladzi podczas II wojny światowej
odnośnik do polskich strat osobowych

Żołna Piotr

Wysiedlony z Czeladzi wraz z członkiem rodziny. Źródło: Archiwum parafii św. Stanisława w Czeladzi, Kronika parafialna, t. 3 (1939-1952), napisał ks. J. Sobczyński, k. 375a-375l, 375(1)-375(10) [w: Czeladź w latach II wojny światowej (1939-1945), ks. M. Trąba, Katowice 2011, s. 309.]

Czytaj więcej »

Zombek Zdzisław

Wywieziony na roboty przymusowe. Źródło: Przekaz ustny zarejestrowany na potrzeby realizacji projektu. Dane informatora do wiadomości Muzeum Saturn w Czeladzi.

Czytaj więcej »

Zuch Jan

Wywieziony na roboty przymusowe do Hannoveru w 1939 r. Źródło: Archiwum parafii św. Stanisława w Czeladzi, Kronika parafialna, t. 3 (1939-1952), napisał ks. J. Sobczyński, k. 375a-375l, 375(1)-375(10) [w: Czeladź w latach II wojny światowej (1939-1945), ks. M. Trąba, Katowice 2011, s. 307.]

Czytaj więcej »

Zulichowska Zofia

Wywieziona na roboty przymusowe. Źródło: Przekaz ustny zarejestrowany na potrzeby realizacji projektu. Dane informatora do wiadomości Muzeum Saturn w Czeladzi.  

Czytaj więcej »

Żulichowski Józef

Wysiedlony z Czeladzi wraz z członkiem rodziny. Źródło: Archiwum parafii św. Stanisława w Czeladzi, Kronika parafialna, t. 3 (1939-1952), napisał ks. J. Sobczyński, k. 375a-375l, 375(1)-375(10) [w: Czeladź w latach II wojny światowej (1939-1945), ks. M. Trąba, Katowice 2011, s. 309.]

Czytaj więcej »

Zwolińska Antonina

Osadzony w Policyjnym Więzieniu Zastępczym w Mysłowicach w 1944 r. Źródło: Archiwum parafii św. Stanisława w Czeladzi, Kronika parafialna, t. 3 (1939-1952), napisał ks. J. Sobczyński, k. 375a-375l, 375(1)-375(10) [w: Czeladź w latach II wojny światowej (1939-1945), ks. M. Trąba, Katowice 2011, s. 299.]

Czytaj więcej »

Zwoliński Józef

Osadzony w więzieniu karnym „Radocha” w Sosnowcu w 1944 r. Źródło: Archiwum parafii św. Stanisława w Czeladzi, Kronika parafialna, t. 3 (1939-1952), napisał ks. J. Sobczyński, k. 375a-375l, 375(1)-375(10) [w: Czeladź w latach II wojny światowej (1939-1945), ks. M. Trąba, Katowice 2011, s. 299.]

Czytaj więcej »

Zygmunt —

Wywieziony na roboty przymusowe do Heidelbergu. Źródło: Archiwum parafii św. Stanisława w Czeladzi, Kronika parafialna, t. 3 (1939-1952), napisał ks. J. Sobczyński, k. 375a-375l, 375(1)-375(10) [w: Czeladź w latach II wojny światowej (1939-1945), ks. M. Trąba, Katowice 2011, s. 307.]

Czytaj więcej »

Żywiołek Wacław

Rodzina: ojciec Mikołaj Osadzony w KL Gross-Rosen, następnie przeniesiony do KL Dachau. W archiwum Muzeum Gorss-Rosen nie ma dokumentów potwierdzających tę informację. Źródło: Kartoteka więźniów obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Muzeum Gross-Rosen.; www.straty.pl

Czytaj więcej »
Skip to content