Polskie straty osobowe Czeladzi podczas II wojny światowej
odnośnik do polskich strat osobowych

Adamski Jan

Osadzony w KL Auschwitz z numerem 23391, ostatni wpis z dnia 22.07.1943 r. Przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen z numerem obozowym 48776. Wyzwolony dnia 05.05.1945 r. Źródło: Archiwum KL Auschwitz, www.straty.pl

Czytaj więcej »

Adamus Marian

Rodzina: ojciec Izydor, matka Franciszka Wywieziony na roboty przymusowe, pracował na kolei w Dueren bei Koeln w latach 1944-1945. Następnie pracował w Dueren-Bahnmeisterei w 1945 r. Źródło: www.straty.pl

Czytaj więcej »

Albera Adam

Wywieziony na roboty przymusowe. Źródło: Przekaz ustny zarejestrowany na potrzeby realizacji projektu. Dane informatora do wiadomości Muzeum Saturn w Czeladzi.

Czytaj więcej »

Ambroży Jan

Dnia 17.07.1940 r. podczas „krwawej środy” został pobity wraz z innymi mieszkańcami Czeladzi. Źródło: Przekaz ustny zarejestrowany na potrzeby realizacji projektu. Dane informatora do wiadomości Muzeum Saturn w Czeladzi.

Czytaj więcej »

Andzel Henryka

Rodzina: ojciec Stanisław, matka Maria Robotnik przymusowy, zatrudniona w rolnictwie u Adelajdy Kwiatkowskiej w Czeladzi, od lipca 1943 r. do stycznia 1945 r. Źródło: www.straty.pl

Czytaj więcej »

Antonik Eugeniusz

Wywieziony na roboty przymusowe. Źródło: Archiwum parafii św. Stanisława w Czeladzi, Kronika parafialna, t. 3 (1939-1952), napisał ks. J. Sobczyński, k. 375a-375l, 375(1)-375(10) [w: Czeladź w latach II wojny światowej (1939-1945), ks. M. Trąba, Katowice 2011, s. 299.]  

Czytaj więcej »

Babiński Zbigniew Juliusz

Rodzina: ojciec Stanisław, matka Helena z d. Borkowska, żona Henryka, dwoje synów Kapitan pilot Wojska Polskiego, służba stała. Już jako uczeń gimnazjum pasjonował się lotnictwem. W 1918 r. aktywnie uczestniczył w akcji rozbrajania Niemców. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę wstąpił do polskiego lotnictwa wojskowego. Słyżył jako podporucznik pilot w 1. Eskadrze Wywiadowczej podczas wojny polsko-radzieckiej. Podczas kampanii wrześniowej 1939 r., wykonywał loty zwiadowcze na RWD-14 „Czapla” (ostatni 16 września). Został wzięty do niewoli radzieckiej, do obozu w Kozielsku. Rozstrzelany w Katyniu w kwietniu 1940 r. Odznaczony SKZ, czeskim orderem „Biały Lew” i „Gwiazdą Rumunii”. Źródło: Zeszyty Czeladzkie nr 16/2011, www.indeksrepresjonowanych.pl; www.ksiegicmentarne.muzeumkatynskie.pl/

Czytaj więcej »

Babro Weronika

Aresztowana w nocy z 11 na 12 sierpnia 1943 r. w ramach Akcji „Oderberg”. Przybyła do KL Auschwitz transportem zbiorowym dnia 13.08.1943 r., oznaczona numerem obozowym 54685. Zginęła w obozie dnia 13.01.1944 r. Źródło: Archiwum KL Auschwitz; B. Piętka, Akcja „Oderberg”, „Zaszyty Oświęcimskie”, 2012, nr 27, wyd. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Czytaj więcej »

Baciński Stanisław

Wysiedlony w Czeladzi wraz z 2 członkami rodziny. Źródło: Archiwum parafii św. Stanisława w Czeladzi, Kronika parafialna, t. 3 (1939-1952), napisał ks. J. Sobczyński, k. 375a-375l, 375(1)-375(10) [w: Czeladź w latach II wojny światowej (1939-1945), ks. M. Trąba, Katowice 2011, s. 307.]  

Czytaj więcej »

Bączek Janina

rodzina: ojciec Jan, matka Władysława Zatrzymana w 1942 r. i osadzona w Polenlagrze we Frysztacie. Zwolniona w 1942 r. Źródło: Wykaz byłych więźniów hitlerowskich więzień i obozów koncentracyjnych, Polski Związek b. Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Okręg Katowice.

Czytaj więcej »

Badkowski Stanisław

Rodzina: ojciec Franciszek, matka Tekla z d. Schwigol, żona Eleonora z d. Pandura Adres: Czeladź, Richard Wagnerstr. 1 Zawód: rębacz Rozstrzelany dnia 04.12.1942 r. w KL Auschwitz z wyroku sądu doraźnego katowickiego gestapo. Źródło: Archiwum KL Auschwitz

Czytaj więcej »

Bagiński Edward

Rodzina: ojciec Franciszek, matka Helena z d. Szkoc, żonaty, syn Włodzimierz Zawód: technik budowlany Podporucznik Wojska Polskiego CKM (Ciężki Karabin Maszynowy), rezerwa. Do wybuchu wojny pracował w firmie budowlanej w Katowicach. Ukończył dywizyjny kurs pchor. w 22 pp (1935). Ppor. ze starsz. Ostatni przydział wojskowy 01.01.1938 r.: 74. Górnośląski Pułk Piechoty w Lublińcu. Do niewoli sowieckiej dostał się w nieznanych okolicznościach, ostatni list żona otrzymała w lutym 1940 r. z Kozielska. Zamordowany w Katyniu w kwietniu 1940 r. Źródło: Zeszyty Czeladzkie nr 16/2011, www.indeksrepresjonowanych.pl; www.ksiegicmentarne.muzeumkatynskie.pl

Czytaj więcej »

Bąk Apolonia

Nazwisko rodowe: Barela Rodzina: ojciec Tomasz, matka Maria z d. Dudkiewicz, mąż Michał Adres: Czeladź, Nowa Kolonia 4a Przybyła do KL Auschwitz dnia 13.08.1943 r., oznaczona numerem 54622. Zginęła dnia 17.12.1943 r., jako przyczynę zgonu podano zapalenie otrzewnej. Źródło: Archiwum KL Auschwitz

Czytaj więcej »

Bąk Michał

Rodzina: żona Apolonia z d. Barela Zginął dnia 29.02.1944 r. w KL Auschwitz z wyroku sądu doraźnego w Katowicach. Źródło: Archiwum KL Auschwitz  

Czytaj więcej »

Bąk Ryszard

Aresztowany z rodziną w nocy z 11 na 12 sierpnia 1943 r. w ramach Akcji „Oderberg”, przewieziony do Policyjnego Więziania Zastępczego w Mysłowicach. Po odebraniu matce, został umieszczony w Polenlagrze 82 w Pogrzebieniu. W sierpniu 1944 r. trafił do obozu w Potulicach. Dnia 19.02.1945 r. powrócił do Czeladzi. Źródło: Echo Czeladzi, nr 9/283, wrzesień 2016, Czeladź

Czytaj więcej »
Skip to content