Polskie straty osobowe Czeladzi podczas II wojny światowej

odnośnik do polskich strat osobowych

Adamski Jan

Osadzony w KL Auschwitz z numerem 23391, ostatni wpis z dnia 22.07.1943 r. Przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen

Więcej »

Adamus Marian

Rodzina: ojciec Izydor, matka Franciszka Wywieziony na roboty przymusowe, pracował na kolei w Dueren bei Koeln w

Więcej »

Albera Adam

Wywieziony na roboty przymusowe. Źródło: Przekaz ustny zarejestrowany na potrzeby realizacji projektu. Dane informatora do wiadomości Muzeum

Więcej »

Ambroży Jan

Dnia 17.07.1940 r. podczas „krwawej środy” został pobity wraz z innymi mieszkańcami Czeladzi. Źródło: Przekaz ustny zarejestrowany

Więcej »

Andzel Henryka

Rodzina: ojciec Stanisław, matka Maria Robotnik przymusowy, zatrudniona w rolnictwie u Adelajdy Kwiatkowskiej w Czeladzi, od lipca

Więcej »

Antonik Eugeniusz

Wywieziony na roboty przymusowe. Źródło: Archiwum parafii św. Stanisława w Czeladzi, Kronika parafialna, t. 3 (1939-1952), napisał

Więcej »

Bączek Janina

rodzina: ojciec Jan, matka Władysława Zatrzymana w 1942 r. i osadzona w Polenlagrze we Frysztacie. Zwolniona w

Więcej »

Bagiński Edward

Rodzina: ojciec Franciszek, matka Helena z d. Szkoc, żonaty, syn Włodzimierz Zawód: technik budowlany Podporucznik Wojska Polskiego

Więcej »

Bąk Apolonia

Nazwisko rodowe: Barela Rodzina: ojciec Tomasz, matka Maria z d. Dudkiewicz, mąż Michał Adres: Czeladź, Nowa Kolonia

Więcej »

Bąk Michał

Rodzina: żona Apolonia z d. Barela Zginął dnia 29.02.1944 r. w KL Auschwitz z wyroku sądu doraźnego

Więcej »

Balik Roman

Rodzina: ojciec Wawrzyniec, matka Teofila W lutym 1940 r. deportowany do Sińkowa (pow. zaleszczycki) i wywieziony do

Więcej »

Balwierz Stefan

Rodzina: ojciec Józef, matka Wiktoria Wywieziony na roboty przymusowe, pracował w rolnictwie w Kobierzycach w 1941 r.,

Więcej »

Banaś Wincenty

Rodzina: ojciec Józef, matka Julianna z d. Żabińska, żona Natalia, syn Witold (ur. 06.12.1931 r.) Zawód: posterunkowy

Więcej »

Banaś Aniela

Nazwisko rodowe: Zembala Rodzina: ojciec Karol, matka Agnieszka z d. Okońska, mąż Jan, syn Kazimierz Adres: Czeladź,

Więcej »

Banasik Józefa

Wywieziona na roboty przymusowe. Źródło: Archiwum parafii św. Stanisława w Czeladzi, Kronika parafialna, t. 3 (1939-1952), napisał

Więcej »

Banasik Tomasz

Wysiedlony z Czeladzi wraz z 2 członkami rodziny. Źródło: Archiwum parafii św. Stanisława w Czeladzi, Kronika parafialna,

Więcej »

Baran Janina

Wywieziona na roboty przymusowe, zatrudniona w rolnictwie u Friedericha Schauera w Łęknicy (Szczecin) w lutym 1943 r.

Więcej »

Baran Edward

Rodzina: ojciec Stanisław, matka Stefania z d. Gorczyca Zawód: pomoc biurowa na kopalni „Czeladź” (01.06.1940 r. –

Więcej »

Baran Fabian

Został osadzony w dniu 12.02.1943 r. w bloku 2a (który był częścią więzienia w Mysłowicach), jako więzień

Więcej »

Baran Franciszka

Nazwisko rodowe: Sołtysik Rodzina: ojciec Kaspar, matka Marianna z d. Garczarczak, mąż Ignacy Adres: Czeladź, Hopfengasse 68

Więcej »

Baran Maria

Rodzina: ojciec Antoni, matka Tekla Wywieziona na roboty przymusowe do Naulin, pracowała od grudnia 1943 r. do

Więcej »