Polskie straty osobowe Czeladzi podczas II wojny światowej
odnośnik do polskich strat osobowych

Zarębska – Sojka Helena

Nazwisko rodowe: Zarębska Rodzina: mąż Bronisław, brat Zdzisław Osadzona w więzieniu w Katowicach na 15 miesięcy. Źródło: Archiwum parafii św. Stanisława w Czeladzi, Kronika parafialna, t. 3 (1939-1952), napisał ks. J. Sobczyński, k. 375a-375l, 375(1)-375(10) [w: Czeladź w latach II wojny światowej (1939-1945), ks. M. Trąba, Katowice 2011, s. 297.]; informacje pozyskane od rodziny, dane informatora do wiadomości Muzeum Saturn

Czytaj więcej »

Zarębska Marianna

Nazwisko rodowe: Kocot Rodzina: mąż Józef, dzieci Helena, Zdzisław, Janina Adres: Czeladź, ul. Milowicka Osadzona w więzieniu w Katowicach w 1940 r. na 6 miesięcy. Źródło: Archiwum parafii św. Stanisława w Czeladzi, Kronika parafialna, t. 3 (1939-1952), napisał ks. J. Sobczyński, k. 375a-375l, 375(1)-375(10) [w: Czeladź w latach II wojny światowej (1939-1945), ks. M. Trąba, Katowice 2011, s. 299.]; informacje pozyskane od rodziny, dane informatora do wiadomości Muzeum Saturn

Czytaj więcej »

Zarębski Józef

Rodzina: ojciec Szczepan, matka Paulina z d. Sztajer, żona Marianna z d. Kocot, dzieci Helena, Zdzisław, Janina Adres: Czeladź, ul. Milowicka Zawód: przodownik Policji Państwowej W policji od 1918 r. Od 1927 r. pełnił służbę w pow. będzińskim, do dnia 02.12.1937 r. w III Komisariacie w Sosnowcu, skąd został przeniesiony do Komisariatu w Czeladzi, gdzie pracowął do września 1939 r. Osadzony w obozie w Ostaszkowie, w 1940 r. został rozstrzelany w Twerze. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. Źródło: Zeszyty Czeladzkie nr 16/2011, www.indeksrepresjonowanych.pl

Czytaj więcej »

Zaremba Anna

Osadzona w KL Auschwitz dnia 31.05.1943 r., oznaczona numerem obozowym 45692. Zginęła w obozie dnia 14.01.1944 r. Źródło: Archiwum KL Auschwitz

Czytaj więcej »

Zarychta Irena

Nazwisko rodowe: Pawlusińska Rodzina: ojciec Seweryn, Józefa Zatrudniona w rolnictwie w Dąbrówce Dolnej od lutego 1942 r. do października 1942 r. Następnie deportowana do III Rzeszy do pracy przymusowej w grudniu 1942 r., pracowała do stycznia 1945 r. Źrodło: www.straty.pl

Czytaj więcej »

Zarychta Leon/Leonid

Rodzina: ojciec Józef, matka Aleksandra z d. Dudziewicz Adres: Czeladź, ul. Katowicka 53 Zawód: ślusarz Przybył do KL Auschwitz dnia 12.02.1943 r., osadzony w bloku 2a jako więzień policyjny. Dnia 12.04.1943 r. zarejestrowany jako więzień KL Auschwitz z numerem 114800, zginął 02.06.1943 r. w KL Auschwitz z wyroku sądu doraźnego w Katowicach. Źródło: Archiwum KL Auschwitz

Czytaj więcej »

Zasępa Andrzej

Osadzony w Policyjnym Więzieniu Zastępczym w Mysłowicach na 6 miesięcy. Źródło: Archiwum parafii św. Stanisława w Czeladzi, Kronika parafialna, t. 3 (1939-1952), napisał ks. J. Sobczyński, k. 375a-375l, 375(1)-375(10) [w: Czeladź w latach II wojny światowej (1939-1945), ks. M. Trąba, Katowice 2011, s. 299.]

Czytaj więcej »

Zasoń Jan

Osadzony w KL Auschwitz w 1942 r., zmarł w obozie. Źródło: Archiwum parafii św. Stanisława w Czeladzi, Kronika parafialna, t. 3 (1939-1952), napisał ks. J. Sobczyński, k. 375a-375l, 375(1)-375(10) [w: Czeladź w latach II wojny światowej (1939-1945), ks. M. Trąba, Katowice 2011, s. 299.]

Czytaj więcej »

Zasun Jan

Rodzina: ojciec Ignacy, matka Jadwiga z d. Gardyna, żona Irena z d. Garbyś Adres: Czeladź, Beuthenerstr. 60 Rozstrzelany dnia 04.12.1942 r. w KL Auschwitz z wyroku sądu doraźnego katowickiego gestapo. Źródło: Archiwum KL Auschwitz

Czytaj więcej »

Zberecka Tekla

Wysiedlona z Czeladzi wraz z 2 członkami rodziny. Źródło: Archiwum parafii św. Stanisława w Czeladzi, Kronika parafialna, t. 3 (1939-1952), napisał ks. J. Sobczyński, k. 375a-375l, 375(1)-375(10) [w: Czeladź w latach II wojny światowej (1939-1945), ks. M. Trąba, Katowice 2011, s. 309.]

Czytaj więcej »

Zdebel Józefa

Osadzona w więzieniu na okrez 8 miesięcy. Źródło: Archiwum parafii św. Stanisława w Czeladzi, Kronika parafialna, t. 3 (1939-1952), napisał ks. J. Sobczyński, k. 375a-375l, 375(1)-375(10) [w: Czeladź w latach II wojny światowej (1939-1945), ks. M. Trąba, Katowice 2011, s. 299.]  

Czytaj więcej »

Zdebel Mieczysław

Wywieziony na roboty przymusowe. Źródło: Przekaz ustny zarejestrowany na potrzeby realizacji projektu. Dane informatora do wiadomości Muzeum Saturn w Czeladzi.

Czytaj więcej »

Zgryzka Leokadia

Wywieziona na roboty przymusowe. Źródło: Przekaz ustny zarejestrowany na potrzeby realizacji projektu. Dane informatora do wiadomości Muzeum Saturn w Czeladzi.

Czytaj więcej »
Skip to content