Brzostowski Jan

Inżynier górniczy Jan Brzostowski herbu Kościesza urodził się 7 lipca 1865 r. w Berdyczowie na terenie Ukrainy z małżeństwa Faustyna oraz Rozalii z domu Szulz. Po śmierci ojca w 1871 r. sytuacja życiowa i materialna rodziny znacznie się pogorszyła, cały ciężar opieki nad córkami Stanisławą, Joanną, Feliksą oraz synami Aleksandrem, Janem, Józefem, Franciszkiem spadł na […]

Keller Jan Antoni

– urodził się w 1857r. we Francji. Był synem Emila hrabiego Kellera, deputowanego departamentu Haut – Rjin, sławnego ze swego protestu przeciwko aneksji Alzacji i Lotaryngii przez Niemców. Po ukończeniu studiów w Szkole Politechnicznej i Wyższej Szkole Górniczej w Paryżu przybył do Polski w 1879r. po nabyciu wraz z innymi kapitalistami francuskimi, budującej się kopalni […]

Miodyński Mieczysław

– żołnierz armii gen. Andersa, sierżant 10. Kompanii Mostowej 10. baonu saperów, 3. Dywizji Strzelców Karpackich. Urodził się 6 lipca 1907 roku w Czeladzi. Ojciec Józefat pracował jako strażnik parku miejskiego oraz grał w strażackiej orkiestrze, matka zajmowała się domem. Mieczysław po ukończeniu 7 klasy szkoły powszechnej nr 1 w Czeladzi kontynuował naukę ucząc się […]

Rak Józef

– działacz komunistyczny, burmistrz Czeladzi. Urodził się 25 września 1900 r w Krasocinie (pow. Włoszczowa) w chłopskiej rodzinie Józefa i Franciszki. W wieku 10 lat przerwał naukę i poszedł na służbę do bogatych chłopów. Dopiero w 1918 r. podjął pracę na kolei, a w 1920 dostał powołanie do wojska. Służbę wojskową odbywał w Poznaniu. Po […]

Torbus Henryk

– porucznik, 1 batalion 3 Dywizja Strzelców Karpackich. Urodził się w 1913 roku w Czeladzi. Jako drogę zawodową wybrał karierę wojskową. Przed wojną służył w 39. Pułku Piechoty w Jarosławiu, w randze podoficera. Brał udział w kampanii wrześniowej, a po jej klęsce przedostał się za granicę. Jako członek Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich na Środkowym Wschodzie […]

Bywalec Józef

– Przyszedł na świat 19 marca 1947 r. w Katowicach. Jego rodzicami byli Stefan Bywalec i Berta Żogała. W 1976 r. ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach, na Wydziale Ekonomii, specjalność ekonomika przemysłu. W trakcie studiów aktywnie udzielał się w Zrzeszeniu Studentów Polskich, szczególnie zaś w zespole do spraw turystyki zagranicznej studentów ALMATUR. Swoją drogę zawodową […]

Kondratowicz Hieronim

– urodził się 23 września 1846 r. w Sandomierzu w rodzinie unickiej jako syn Jana i Izabeli z Kontkiewiczów. W dwunastym roku życia został zmuszony z rodziną do przyjęcia religii prawosławnej, lecz w 1905 r. po wydaniu przez cara Mikołaja II ukazu tolerancyjnego wrócił do wiary chrześcijańskiej. W 1863 roku ukończył gimnazjum w Radomiu i […]

Mrówczyński Władysław Karol

– Urodził się 18 grudnia 1862 r. w Rawie jako syn Jana i Marii, małżeństwa Mrówczyńskich. Ukończył gimnazjum w Piotrkowie i zaraz po skończeniu nauki rozpoczął pracę zawodową jako kancelista Magistratu m. Rawy (1 maja 1881-1 maja 1882). Następnie przez 17 lat pracował w charakterze sekretarza Magistratu Tomaszowa Mazowieckiego. Od 15 września 1899 do 1 […]

Rojcewicz Jerzy

– starszy strzelec, 1. batalion strzelców 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Urodził się 25 grudnia 1917 roku w miejscowości Gołobowka, na terenach dzisiejszej Rosji. Był pierworodnym synem małżonków Stanisława i Katarzyny z d. Stopulewicz, Rojcewiczów. Przyszedł na świat w bogatej rodzinie szlacheckiej posiadającej dwory i ogromne majątki ziemskie w Rosji i na Wileńszczyźnie. Po rewolucji październikowej […]

Trznadel Stanisław Marian

– lekarz – Urodził się 25 lutego 1899r. w Brzesku w rodzinie Marii z Brzeskich i Franciszka Trznadlów. Ukończył Gimnazjum Klasyczne prowadzone przez o. o. Jezuitów w Bakowicach. W 1917 podjął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we, Lwowie. Rok później przerwał studia bowiem zaciągnął się do Wojska Polskiego. Przez 1,5 roku brał […]

Skip to content