Ankerstein Feliks

Urodził się 15 listopada 1897 roku w Czeladzi – Piaskach w rodzinie nauczycielskiej Feliksa i Janiny z Jankowskich. Po ukończeniu Szkoły Handlowej w Będzinie 1.09.1914 roku wstępuje do Legionów Polskich. Początkowo służy w batalionie kpt. L. Berbeckiego, następnie w III baonie Rydza-Śmigłego 1pp. Ranny w bitwie pod Raszną w sierpniu 1915 roku trafia do szpitala. […]

Frąckiewicz Wincenty

– Urodził się 5 kwietnia1888 r. w Międzyrzeczu Podlaskim w rodzinie Jana i Pauliny Frąckiewiczów. Rodzinie Frąckiewiczów według ukazu carskiego i orzeczeniem Rządzącego Senatu z dnia 19 listopada 1913 r. przyznano tytuł książęcy z herbem i dziedziczoną godność szlachecką, „z prawem umieszczenia w szlacheckiej księdze rodowodów w jej I części: Janowi Ludwikowiczowi z małżonką Pauliną […]

Łubieński Józef

Józef Feliks Maksymilian Łubieński przyszedł na świat 8 listopada 1862 r. w Rudzie Guzowskiej powiecie błońskim jako jedno z czworga dzieci małżonków Feliksa Łubieńskiego i Stefanii Bagieńskiej. Pochodził ze starego rodu arystokratycznego Łubieńskich herbu Pomian wywodzącego się z Łubnej pod Sieradzem. Ogromne znaczenie ród ten zyskał już w XVII w., kiedy to w 1641 r. prymasem […]

Pieńkowski Bolesław

Ks. Bolesław Pieńkowski, syn Baltazara z Mościckich, miał szlacheckie pochodzenie. Urodził się w Pieńkach 15 września 1874r. W Czeladzi znalazł się dość przypadkowo. Przybył na zastępstwo wakacyjne za ks. Piotra Czernę, który wyjechał za granicę. Kiedy ten do 16 sierpnia nie powrócił, ks. proboszcz Ludwik Satalecki prosił Biskupa kieleckiego, aby Pieńkowski mógł pozostać wikariuszem w […]

Szafruga Paweł

– milicjant, urodził się 15 kwietnia 1905 roku w Czeladzi Piaskach jako drugie z ośmiorga dzieci Marianny ( z domu Solipiwko) i Pawła Szafrugów. Rodzina Szafrugów mieszkała na Piaskach przy ulicy Focha (dziś 3 Kwietnia) pod numerem 15. Po odbyciu służby wojskowej, podczas której awansowany został do stopnia kaprala, w wieku 25 lat poślubił 23- […]

Baran Marian

urodził się 29 stycznia 1918 roku w Czeladzi. Z wybuchem II wojny  światowej w 1939 roku został zmobilizowany. Po klęsce wojny obronnej postanowił przedostać się do Europy Zachodniej. Podczas próby przekroczenia granicy aresztowany przez żołnierzy sowieckich został wywieziony na teren Ukrainy. Przez kolejne 2 lata więziony był w radzieckich obozach pracy. Po ogłoszeniu amnestii i […]

Górnicki Michał

 – inżynier górnictwa, dyrektor Towarzystwa „Czeladź” Urodził się w 1887 w Suwałkach w rodzinie Heleny z Misiągiewiczów i Kazimierza Górnickich. W Suwałkach pobierał pierwsze nauki. Będąc w 7 klasie rosyjskiego gimnazjum został usunięty ze szkoły za udział w strajku szkolnym. Ostatecznie średnie wykształcenie uzyskał w prywatnej polskiej szkole handlowej, zorganizowanej w Suwałkach przez Komitet Obywatelski. […]

Makowski Teodor

– działacz niepodległościowy, pseudonim: „Pikalski”, powstaniec śląski.Urodził się 17 kwietnia 1884 r. w Czeladzi, w budynku przy ul. Kaczej nr 3, w rodzinie Antoniego i Wiktorii z Bereszków. Ukończył 3 klasowa szkolę powszechną w Czeladzi. Z zawodu był mistrzem fryzjerskim. Prowadził zakład fryzjerski (zwany rezurą) a także zajmował się charakteryzacją m.in. aktorów teatru w Będzinie.Od […]

Piwek Bolesław

– urodził się 20 marca 1907 roku w Czeladzi w rodzinie Franciszka i Marianny Piwków. Ukończył 7-klasową szkołę powszechną w Czeladzi, a następnie rozpoczął naukę w dąbrowskiej szkole górniczej, której nie ukończył z powodu trudnej sytuacji materialnej rodziny. Zasadniczą służbę wojskową odbywał w latach 1928 – 1930 w 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich w Równem, wchodzącym […]

Słania Czesław

– artysta grafik, rytownik, światowej sławy grawer znaczków. Urodził się 22 października 1921r. jako pierworodne dziecko Józefy i Ignacego Słani, pracującego wówczas jako górnik. Urodził się w Czeladzi przy ul. Krzywej 2, gdzie z rodzicami i młodszą siostrą Leokadią mieszkał do szóstego roku życia. Później cała rodzina przeniosła się w rodzinne strony matki, do Osmolic […]