Baran Marian

urodził się 29 stycznia 1918 roku w Czeladzi. Z wybuchem II wojny  światowej w 1939 roku został zmobilizowany. Po klęsce wojny obronnej postanowił przedostać się do Europy Zachodniej. Podczas próby przekroczenia granicy aresztowany przez żołnierzy sowieckich został wywieziony na teren Ukrainy. Przez kolejne 2 lata więziony był w radzieckich obozach pracy. Po ogłoszeniu amnestii i […]

Górnicki Michał

 – inżynier górnictwa, dyrektor Towarzystwa „Czeladź” Urodził się w 1887 w Suwałkach w rodzinie Heleny z Misiągiewiczów i Kazimierza Górnickich. W Suwałkach pobierał pierwsze nauki. Będąc w 7 klasie rosyjskiego gimnazjum został usunięty ze szkoły za udział w strajku szkolnym. Ostatecznie średnie wykształcenie uzyskał w prywatnej polskiej szkole handlowej, zorganizowanej w Suwałkach przez Komitet Obywatelski. […]

Makowski Teodor

– działacz niepodległościowy, pseudonim: „Pikalski”, powstaniec śląski.Urodził się 17 kwietnia 1884 r. w Czeladzi, w budynku przy ul. Kaczej nr 3, w rodzinie Antoniego i Wiktorii z Bereszków. Ukończył 3 klasowa szkolę powszechną w Czeladzi. Z zawodu był mistrzem fryzjerskim. Prowadził zakład fryzjerski (zwany rezurą) a także zajmował się charakteryzacją m.in. aktorów teatru w Będzinie.Od […]

Piwek Bolesław

– urodził się 20 marca 1907 roku w Czeladzi w rodzinie Franciszka i Marianny Piwków. Ukończył 7-klasową szkołę powszechną w Czeladzi, a następnie rozpoczął naukę w dąbrowskiej szkole górniczej, której nie ukończył z powodu trudnej sytuacji materialnej rodziny. Zasadniczą służbę wojskową odbywał w latach 1928 – 1930 w 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich w Równem, wchodzącym […]

Słania Czesław

– artysta grafik, rytownik, światowej sławy grawer znaczków. Urodził się 22 października 1921 r. w Czeladzi-Piaskach jako pierworodne dziecko Józefy i Ignacego Słani pracującego wówczas jako górnik. Pierwszych sześć lat swojego życia wraz z rodzicami i młodszą siostrą Leokadią spędził w niewielkim mieszkaniu znajdującym się w budynku przy ul. Krzywej 2, po czym wszyscy przeprowadzili się w rodzinne […]

Bednarczyk Antoni

– podporucznik Dywizji Strzelców Karpackich, uczestnik walk o Monte Cassino i Tobruk. Antoni, syn Piotra i Agnieszki Jędrzejewskiej urodził się 28 kwietnia 1921 roku w Sosnowcu. Tutaj też spędził dzieciństwo i wczesną młodość. Po ukończeniu szkoły powszechnej podjął naukę w Gimnazjum im. St. Staszica. Niestety wybuch II wojny światowej przeszkodził w ukończeniu szkoły. Wiosną 1940 […]

Głażewski Władysław Bolesław

– Urodził się 3 lutego 1902r. w Przeczycach jako najstarsze z pięciorga dzieci Feliksa Głażewskiego i Józefy z Sokołów, primo voto Dęboń. Cała rodzina mieszkała w Tuliszowie, gmina Wojkowice Kościelne. Szkołę powszechną ukończył w Przeczycach. Od 1913, mieszkając na stancji uczniowskiej Józefa Siecińskiego – redaktora i wydawcy „Głosu Ludu”, kontynuował naukę kolejno 3 gimnazjach częstochowskich: […]

Mandat Teresa

– Urodziła się 6 września 1930r. w Czeladzi w rodzinie inteligenckiej. Ojciec Teresy- Czesław był pracownikiem technicznym i pracował w kopalni najpierw „Saturn” potem „Jowisz”. Matka Wiktoria do śmierci męża nie pracowała zawodowo. Zajmowała się prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci. Jako siedmioletnia dziewczynka, Teresa Mandat rozpoczęła naukę w szkole podstawowej w Wojkowicach Komornych. W okresie […]

Piwowar Ryszard

– urodził się 25 marca 1883 r. w Dąbrowie Górniczej. Jego rodzicami byli Leopold Piwowar oraz Franciszka z d. Gdesz. Pochodził z rodziny rzemieślniczej, ojciec posiadał własny zakład stolarski i młyn parowy. Starszy brat Ryszarda – Adam Piwowar był pierwszym prezydentem Dąbrowy Górniczej. Naukę w gimnazjum rozpoczął w Częstochowie. Ze szkoły został jednak wyrzucony przy […]

Tarapacz Józef

– kanonier, 5. pułk artylerii przeciwlotniczej 5. Kresowej Dywizji Piechoty. Józef Tarapacz syn Walentego. Urodził się 8 lutego 1913 roku w Wodaczowie w pow. Jędrzejów, dawnym woj. kieleckim (dziś świętokrzyskim). W latach trzydziestych przyjechał do Dąbrowy Górniczej w poszukiwaniu pracy. Tutaj też mieszkał do wybuchu II wojny światowej. W połowie lat 30-tych ożenił się z […]

Skip to content