Bywalec Józef

– Przyszedł na świat 19 marca 1947 r. w Katowicach. Jego rodzicami byli Stefan Bywalec i Berta Żogała. W 1976 r. ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach, na Wydziale Ekonomii, specjalność ekonomika przemysłu. W trakcie studiów aktywnie udzielał się w Zrzeszeniu Studentów Polskich, szczególnie zaś w zespole do spraw turystyki zagranicznej studentów ALMATUR. Swoją drogę zawodową […]

Kondratowicz Hieronim

– urodził się 23 września 1846 r. w Sandomierzu w rodzinie unickiej jako syn Jana i Izabeli z Kontkiewiczów. W dwunastym roku życia został zmuszony z rodziną do przyjęcia religii prawosławnej, lecz w 1905 r. po wydaniu przez cara Mikołaja II ukazu tolerancyjnego wrócił do wiary chrześcijańskiej. W 1863 roku ukończył gimnazjum w Radomiu i […]

Mrówczyński Władysław Karol

– Urodził się 18 grudnia 1862 r. w Rawie jako syn Jana i Marii, małżeństwa Mrówczyńskich. Ukończył gimnazjum w Piotrkowie i zaraz po skończeniu nauki rozpoczął pracę zawodową jako kancelista Magistratu m. Rawy (1 maja 1881-1 maja 1882). Następnie przez 17 lat pracował w charakterze sekretarza Magistratu Tomaszowa Mazowieckiego. Od 15 września 1899 do 1 […]

Rojcewicz Jerzy

– starszy strzelec, 1. batalion strzelców 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Urodził się 25 grudnia 1917 roku w miejscowości Gołobowka, na terenach dzisiejszej Rosji. Był pierworodnym synem małżonków Stanisława i Katarzyny z d. Stopulewicz, Rojcewiczów. Przyszedł na świat w bogatej rodzinie szlacheckiej posiadającej dwory i ogromne majątki ziemskie w Rosji i na Wileńszczyźnie. Po rewolucji październikowej […]

Trznadel Stanisław Marian

– lekarz – Urodził się 25 lutego 1889r. w Brzesku w rodzinie Marii z Brzeskich i Franciszka Trznadlów. Ukończył Gimnazjum Klasyczne prowadzone przez o. o. Jezuitów w Bakowicach. W 1917 podjął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we, Lwowie. Rok później przerwał studia bowiem zaciągnął się do Wojska Polskiego. Przez 1,5 roku brał […]

Chlęch Apolinary

– legionista, powstaniec śląski, więzień obozu w Oświęcimiu. Urodził się 18 kwietnia 1897 roku w Troszynie (pow. Ostrołęka). Jego rodzice Józef Chlęch i Florentyna z Wolskich przybyli na Piaski około 1900 roku i tu osiedlili na stałe. Ojciec długie lata zatrudniony był na kopalni „Czeladź” jako felczer, matka zajmowała się domem i dziećmi, niestety zmarła […]

Kostro Mieczysław

– aptekarz, farmaceuta. Urodził się 23 X 1888r. w Łodzi jako najmłodsze z pięciorga dzieci Juliana i Stefanii z Mogilnickich (córki notariusza, powstańca styczniowego). Był trzecim z kolei po dziadku Karolu i ojcu, aptekarzem w rodzinie. Ukończył gimnazjum w Łodzi, a po maturze odbywał praktyki i studiował farmację, początkowo w Kijowie, później w Dorpacie (Estonia), […]

Nobis Józef

– urodził się 17 marca 1886 r. w Czeladzi w rodzinie Szymona i Rozalii z d. Zdebel. Po rodzicach odziedziczył gospodarstwo rolne, które dzięki swej przedsiębiorczości powiększyłznacznie stając się jednym z bogatszych gospodarzy w mieście. W lipcu 1907 r. w Wojkowicach Kościelnych 21 letni Józef zawarł związek małżeński z Józefą Cieplińską, z którą doczekał się […]

Rożek Wacław

– urodził się 6 maja 1899 r. w Kotlicach, (powiat Tomaszów) na Lubelszczyźnie. Był synem nieznanego ojca Józefy Rożek. Trudno ustalić, jakie posiadał wykształcenie, w każdym razie uchodził za człowieka inteligentnego, a w rubryce zawód wpisywano mu w urzędach handlowiec. Podawano także, że odbył służbę w Wojsku Polskim. Z ruchem robotniczym związał się we wczesnej […]

Twyrdy Ludwik

Kreśląc nawet skrótową historię kopalni „Czeladź” nie można pominąć milczeniem nazwiska człowieka, który dla jej istnienia – a także pomyślnego rozwoju – położył istotne zasługi poświęcając temu zakładowi całe swoje życie zawodowe, zdolności i umiejętności.  Spośród wielu osiągnięć, jakie odnotować można w jego życiorysie, jedno ma szczególny walor: to Ludwikowi Twyrdemu zawdzięczamy autorstwo quasi-monografii wprawdzie, […]