Bednarczyk Antoni

– podporucznik Dywizji Strzelców Karpackich, uczestnik walk o Monte Cassino i Tobruk. Antoni, syn Piotra i Agnieszki Jędrzejewskiej urodził się 28 kwietnia 1921 roku w Sosnowcu. Tutaj też spędził dzieciństwo i wczesną młodość. Po ukończeniu szkoły powszechnej podjął naukę w Gimnazjum im. St. Staszica. Niestety wybuch II wojny światowej przeszkodził w ukończeniu szkoły. Wiosną 1940 […]

Głażewski Władysław Bolesław

– Urodził się 3 lutego 1902r. w Przeczycach jako najstarsze z pięciorga dzieci Feliksa Głażewskiego i Józefy z Sokołów, primo voto Dęboń. Cała rodzina mieszkała w Tuliszowie, gmina Wojkowice Kościelne. Szkołę powszechną ukończył w Przeczycach. Od 1913, mieszkając na stancji uczniowskiej Józefa Siecińskiego – redaktora i wydawcy „Głosu Ludu”, kontynuował naukę kolejno 3 gimnazjach częstochowskich: […]

Mandat Teresa

– Urodziła się 6 września 1930r. w Czeladzi w rodzinie inteligenckiej. Ojciec Teresy- Czesław był pracownikiem technicznym i pracował w kopalni najpierw „Saturn” potem „Jowisz”. Matka Wiktoria do śmierci męża nie pracowała zawodowo. Zajmowała się prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci. Jako siedmioletnia dziewczynka, Teresa Mandat rozpoczęła naukę w szkole podstawowej w Wojkowicach Komornych. W okresie […]

Piwowar Ryszard

– urodził się 25 marca 1883 r. w Dąbrowie Górniczej. Jego rodzicami byli Leopold Piwowar oraz Franciszka z d. Gdesz. Pochodził z rodziny rzemieślniczej, ojciec posiadał własny zakład stolarski i młyn parowy. Starszy brat Ryszarda – Adam Piwowar był pierwszym prezydentem Dąbrowy Górniczej. Naukę w gimnazjum rozpoczął w Częstochowie. Ze szkoły został jednak wyrzucony przy […]

Tarapacz Józef

– kanonier, 5. pułk artylerii przeciwlotniczej 5. Kresowej Dywizji Piechoty. Józef Tarapacz syn Walentego. Urodził się 8 lutego 1913 roku w Wodaczowie w pow. Jędrzejów, dawnym woj. kieleckim (dziś świętokrzyskim). W latach trzydziestych przyjechał do Dąbrowy Górniczej w poszukiwaniu pracy. Tutaj też mieszkał do wybuchu II wojny światowej. W połowie lat 30-tych ożenił się z […]

Biedermann Alfred

urodził się w Łodzi 14.07.1866r. jako jedno z trzynaściorga dzieci Adelmy Emmy z Braunów i Roberta Biedermanna, właściciela farbiarni i zakładów włókienniczych na terenie Łodzi. Protoplaści łódzkich Biedermannów przybyli do Polski w połowie XVIII wieku ze Śląska Pruskiego i byli protestantami. Alfred obdarzony wszechstronnymi zdolnościami studiował najpierw w Wyższej Szkole Realnej w Łodzi, później z […]

Herman Ryszard

– Urodził się 4 października 1876 r. w Łodzi. Był synem Edwarda i Wiktorii z Martynowskich. Początkowo mieszkał z rodzicami w Łodzi i tu uczęszczał do 4-klasowej Szkoły Miejskiej, zwanej Aleksandryjską. Niedługo potem rodzina Hermanów przeprowadziła się do powiatu grójeckiego do osady Błędów. Od 1892 r. młody Ryszard pracował w Sądzie Gminnym w Błędowie, najpierw […]

Marczyński Józef

– lekarz, społecznik, burmistrz Czeladzi Urodził się 3 marca 1891 we wsi Brzezinki (pow. Opoczno) w średnio zamożnej rodzinie włościańskiej jako jedyne dziecko Józefa i Franciszki z Bukarowiczów. Gdy miał 5 lat umiera jego ojciec. Matka wkrótce powtórnie wychodzi za mąż. Od dziecka Józef wyróżniał się inteligencją i wybitnymi zdolnościami. Pewnie dlatego rodzice zdecydowali się […]

Pomianowski Jozef

Urodził się 15 czerwca 1864 r., w parafii Wysokienice w powiecie rawskim. Początkowo Uczęszczał do Szkoły Realnej w Łowiczu, którą ukończył z odznaczeniem, a następnie wyjechał do Petersburga, by studiować w tamtejszym Instytucie Inżynierów Cywilnych. Po ukończeniu uczelni podjął pracę w Zagłębiu Dąbrowskim. Zamieszkał w Sosnowcu przy obecnej ulicy Małachowskiego. W 1889 r. rozpoczął pracę […]

Tézenas du Montcel Victor

– urodził się 18 kwietnia 1866r. w Saint –Étienne w rodzinie Jeana Augusta Josephe’a Tézenas’a du Montcel oraz Jeanne Marie Josephine Louise Brechignac jako trzecie z siedmiorga dzieci. Pochodził ze starego rodu szlacheckiego Tézenas’ów na Montcel’u, który za Ludwika XIV wydatnie przyczynił się do rozwoju przemysłu jedwabniczego we Francji. Jego rodzina od wieków zamieszkiwała Lyon, […]

Skip to content