Chmiel Józef

– działacz komunistyczny, pseud.: Bogdan, Kret, Marcin, Stasiek; burmistrz Czeladzi. Urodził się 2 lutego 1897r. w Chorążycach (powiat Miechów), w rodzinie chłopskiej Marcina i Elżbiety z Nowaków. Trudne warunki materialne rodziny powodowały, że dziesięcioletni Józef przerwał naukę szkolną i podjął pracę zarobkową w majątku Skrzeszowice. W wieku 20 lat wstąpił do PPS i Związku Zawodowego […]

Kołodziejczyk Zygmunt

– starszy ułan 12. Pułku Ułanów Podolskich 3. Dywizji Strzelców Karpackich. Zygmunt Kołodziejczyk, syn Kosmy, urodził się 5 maja 1921 roku w Czeladzi. 3 miesiące przed wybuchem wojny, w czerwcu 1939 roku, uciekł z Czeladzi na wschód. Został złapany przez żołnierzy sowieckich przy przekraczaniu granicy z Rumunią pod Zaleszczykami, a następnie skazany na 5 lat […]

Nogajowa Maria

– urodziła się 30 września 1899r. w Skroniowie pow. Jędrzejów (jako Marianna Stachurka). Od 1901r. zamieszkała w Zagłębiu Dąbrowskim. W Sosnowcu ukończyła szkołę podstawową i gimnazjum Szołkowej. Podjęła pracę w bibliotece sosnowieckiej. W lutym 1922r. wstąpiła w związek małżeński i wkrótce wraz z mężem zamieszkali w Czeladzi. Całe swe życie związana była z biblioteką: od […]

Rudzki Tadeusz

– przyszedł na świat 30 maja 1888 r. w miejscowości Gorzków, gmina Malkowice, powiat Opatów. Był synem Michała i Natalii z d. Chelińskiej. Żonaty od 1919 r. z Janiną z d. Szawłowską, z którą doczekał się trzech synów: Krzysztofa, Michała ( rozstrzelany przez Niemców w 1942 r.) oraz Jacka (zmarł we wczesnym dzieciństwie). Tadeusz Rudzki […]

Wikarek Ireneusz

Przyszedł na świat w Czeladzi-Piaskach 14 lipca 1933 roku jako syn małżeństwa Wikarków – Tadeusza i Alfredy z d. Wójcik. Rodzina szybko dostrzegła jego nieprzeciętny talent muzyczny. Będąc zaledwie 5 latkiem zadziwiał wszystkich poziomem opanowania 12 guzikowego akordeonu, za sobą miał także udane próby muzykowania na organach piaskowskiego kościoła. Swoją przygodę z fortepianem rozpoczął w […]

Cieśliński Aleksander

– pedagog długoletni kierownik Szkoły nr 1, działacz społeczny. Urodził się 24 lutego 1884r. w Przedczu (pow. Włocławek, woj. Toruń) w rodzinie drobnomieszczańskiej. Jego ojciec Szczepan był szewcem a matka Elżbieta z Nowackich zajmowała się domem i wychowaniem dzieci: Aleksandra i Antoniny. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Przedczu a następnie do Seminarium Nauczycielskiego w Łęczycy, […]

Kuśmierski Jan

– Urodził się 5 kwietnia 1923r. w Starczy pod Częstochową w rodzinie Kazimierza i Franciszki z d. Huras. Do 1936r. mały Jan ukończył tylko 4 klasy szkoły powszechnej, ponieważ jako najstarszy z 8-rga rodzeństwa był zmuszony pomagać rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa. Szkołę podstawową 7 klasową ukończył dopiero na kursach dla dorosłych w 1951r. Całą okupację […]

Paciej Franciszek

– legionista, działacz piaskowskiego „Sokoła”, społecznik. Urodził się 5 października 1897 r. na Piaskach, z którymi jak się później okazało, miał być związany całe życie. Jego rodzicami byli Józef i Józefa z domu Przecherska. We wczesnej młodości należał do harcerstwa. W 1915 r. wraz z braćmi Sapotami i Alfredem Jeleniem na ochotnika zaciągnął się do […]

Sadowski Grzegorz

– Urodził się 10 marca 1870 r. w Czeladzi, jako syn Franciszka i Zofii z domu Górywoda. Ukończył szkołę elementarną. Prawie całe swoje życie zawodowe związał z kopalnią „Saturn”. Zaczynał pracę od stanowiska robotnika, przez wiele lat pracował jako kierownik Wydziału Mechanicznego. Na kartach historii Czeladzi zapisał się jako czynny działacz społeczny i polityczny. Swą […]

Wiśniewski Marian

– urodził się 8 września 1889r. w Dęblinie, w rodzinie o rodowodzie szlacheckim, w której kultywowano tradycje patriotyczne, z szacunkiem odnoszono się do kultury i literatury polskiej. Ojciec Mariana, Stefan Wiśniewski z zawodu był farmaceutą, matka, Julia z domu Koryzanow zajmowała się pięciorgiem dzieci. Marian Wiśniewski po ukończeniu szkoły średniej w Żytomierzu, rozpoczął studia medyczne […]

Skip to content