Borg Zygmunt

– działacz Związku Orła Białego Urodził się 19 II 1908 r. w Czeladzi jako jedno z czworga dzieci Aleksandra Borga i Magdaleny z Machniewskich. W 1921 ukończył 6 – klasową szkołę podstawową w Czeladzi a następnie uczył się w Śląskim Instytucie Rzemieślniczo Przemysłowym w Katowicach, dającym dyplom rysownika. Mając dyplom w kieszeni śladem ojca i […]

Jaworek Lesław

– Urodził się 9 lutego 1940r. w Czeladzi. Był synem Anny i Teodora. Już w dzieciństwie wyróżniał się zdolnościami plastycznymi. Choć Technikum Budowlane ukończył w Sosnowcu, całe swoje życie zawodowe i rodzinne związał z Czeladzią. Tu pracował niemal nieprzerwanie przez 33. lata w pracowni plastycznej KWK „Czerwona Gwardia”, tu, w 1970r., założył z Teodozją Martą […]

Mazur Romuald

– przyszedł na świat 7 lutego 1899 r. w Czeladzi w rodzinie górniczej Idziego i Franciszki z Marczyków. Mieszkał z rodzicami i sześciorgiem rodzeństwa przy ul. Grodzieckiej 16. Ukończył Politechnikę Warszawską na Wydziale Dróg i Mostów. Pracował początkowo jako robotnik na kopalni „Saturn”. Później zaś, do roku 1939 w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. W latach […]

Przedpełski Józef Antoni

– urodził się 24 stycznia 1884 roku w majątku ziemskim Kocina (pow. łaski, woj. łódzkie) z małżonków Macieja i Marii z Polskich. Jego rodzice byli rolnikami. Miał czworo rodzeństwa: braci Czesława i Zygmunta oraz siostry Marię i Eugenię. Młody Józef ukończył w r. 1902 gimnazjum realne w Łowiczu, potem przez rok kształcił się w Instytucie Politechnicznym […]

Todos Stanisław

– plutonowy, szpital wojenny nr 5. Urodził się 14 lutego 1910 roku w Czeladzi na Piaskach. Zmobilizowany do wojska w 1939 roku, został wysłany na front wschodni. Tam dostał się do sowieckiej niewoli. Przebywał w rosyjskich łagrach. Po amnestii wstąpił do armii generała Andersa. Wraz z nią ewakuował się na Bliski Wschód. Przeszedł cały szlak […]

Brudnicki Henryk Tadeusz

– Urodził się 5 września 1896 r. w Sojkach, powiecie warszawskim jako syn Józefa i Marianny z d. Koszczoska. Nie dysponujemy żadnymi informacjami o dzieciństwie Henryka ani o jego domu rodzinnym. Jako młody chłopak zaciągnął się do Legionów Polskich. Służył w 1 kompanii I baonu 1 pp LP. Zakaźnie chory, do 17 grudnia 1915 r. […]

Kantor-Mirski Marian

– Urodził się 22 czerwca 1884r. w małej wsi koło Mielca. Jego rodzice, Franciszek i Antonina z Jaworskich pochodzili z Tarnowa i mieli liczne potomstwo. Po ukończeniu seminarium nauczycielskiego w Tarnowie, Marian w 1904r. podjął pracę w szkolnictwie powszechnym. Z Chwilą wybuchu pierwszej wojny światowej wstąpił do Brygady Karpackiej Legionów Polskich, gdzie rozpoczął służbę pod […]

Miodyński Jan

  – burmistrz Miasta Czeladź Urodził się 3 lipca 1885 r. w Czeladzi jako syn Dominika i Julianny. Po ukończeniu nauki w szkole powszechnej pomagał przez jakiś czas ojcu w zakładzie stolarskim. Podjął następnie naukę w szkole zawodowej o nieznanym nam profilu. Nie mógł jednak znaleźć stałego zajęcia nawet po ukończeniu szkoły, dorywczo więc cały […]

Rączaszek Antoni Szczepan

– działacz społeczny, samorządowiec, pracownik administracji, burmistrz Czeladzi Przyszedł na świat 14 grudnia 1898 r. w Czeladzi w rodzinie drobnomieszczańskiej jako syn Józefa i Wiktorii z Madlów.W 1917 r. ukończył 8 klasową szkołę realną w Będzinie a następnie rozpoczął studia na uniwersytetach w Krakowie i Poznaniu, na Wydziale Rolniczo-Leśnym. Interesował się literaturą, w czasie studiów […]

Topór Jerzy

– urodzony 13 października 1937 roku w Czeladzi. Rodzice: Julian i Kazimiera (z domu Dubiel). Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Prusa w Sosnowcu. Po ukończeniu szkoły średniej podjął studia na Akademii Medycznej w Krakowie. W 1961 r. uzyskał dyplom lekarza. Jego pierwszym miejscem pracy był szpital w Czeladzi. Początkowo pełnił tam funkcję stażysty, a następnie młodszego […]