NARRACJE I OBRAZY GÓRNICZE Z TERENU CZELADZI

Towarzystwo Powszechne „Czeladź” przy wsparciu merytorycznym kustoszy Muzeum Saturn realizowało w 2017 roku projekt „Narracje i obrazy górnicze z terenu Czeladzi”. Życie górników, ich dziedzictwo kulturowe, z którym stykaliśmy się niegdyś na co dzień to nie tylko wizerunek, który należy badać, dokumentować, utrwalać i chronić. To także podłoże do prowadzenia swoistej narracji o postrzeganiu górniczego świata przez samych pracowników, […]

STRATY OSOBOWE CZELADZI PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ

Zakrojony na szeroką skalę i zaplanowany do realizacji na trzy lata projekt dokumentacyjny „Straty osobowe Czeladzi podczas II wojny światowej” został zainicjowany przez Muzeum Saturn w 2016 r. Jednym z głównych zamierzeń programowych jest podjęcie w pierwszym rzędzie przeglądu dotychczasowych ustaleń w zakresie: Strat bezwzględnych (zabitych i zmarłych) ludności Czeladzi w latach II wojny, Strat […]

DLA SENIORA

Muzealna Akademia Seniora to najnowsze przedsięwzięcie Muzeum Saturn zorganizowane w oparciu o projekt Śląskie dla Seniora – Śląska Karta Seniora koordynowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Ta nowatorska muzealna inicjatywa, której rezultat ma być zorientowany na czynne uczestnictwo osób w jesieni życia w wyjątkowym doświadczeniu edukacyjnym stanowi także nie lada wyzwanie dla jej twórców, których główne zadanie sprowadza […]

„SATURN – POPRZEMYSŁOWE DZIEDZICTWO CZELADZI”

W 2016 roku Muzeum Saturn realizuje przy współpracy z Towarzystwem Powszechnym „Czeladź” projekt „Saturn – poprzemysłowe dziedzictwo Czeladzi”. Przedmiotem przedsięwzięcia jest historia i architektura kopalni „Saturn” w Czeladzi oraz narosłego wokół niej osiedla robotniczego. Kopalnia „Saturn” była drugą po piaskowskiej kopalnią w mieście, która odcisnęła trwałe piętno na obliczu miasta i jego strukturze społecznej, a […]

KWESTA PUBLICZNA

Z inicjatywy Towarzystwa Powszechnego „Czeladź”, Czeladzkiej Inicjatywy Samorządowej (CIS) i Muzeum Saturn, przy wsparciu Burmistrza Miasta Czeladź, został powołany do życia Komitet Społeczny Pro Memoria. Członkami założycielami i organizatorami zbiórki publicznej są: Iwona Szaleniec, Aneta Muszyńska Bania i Beata Krzemińska. Komitet został zawiązany celem przeprowadzenia kwesty na rzecz odnowy czeladzkich zabytkowych nagrobków. Najstarszy, powstały w […]

MUZEUM NA KÓŁKACH

Muzeum na Kółkach to nowoczesny projekt edukacyjny, organizowany przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, polegający na eksponowaniu w poszczególnych miastach i gminach interaktywnego pawilonu wystawienniczego prezentującego historię Żydów. Celem projektu i wystawy jest edukowanie o wielowiekowym współistnieniu społeczności polskiej i żydowskiej, a także przedstawianie i wyjaśnianie zagadnień związanych z kulturą, tradycjami oraz życiem […]

PIASKI – POSTINDUSTRIALNA PERŁA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

W 2015 roku Muzeum Saturn zrealizowało wspólnie z Towarzystwem Powszechnym „Czeladź” projekt „Piaski – postindustrialna perła województwa śląskiego”, którego osią tematyczną jest czeladzka dzielnica Piaski, w kontekście śląskiego i zagłębiowskiego dziedzictwa postindustrialnego województwa. Piaski to unikatowe założenie powstałe dzięki francuskiemu kapitałowi, jednego z najbardziej wartościowych architektonicznie i największych osiedli robotniczych zarówno w Zagłębiu Dąbrowskim jak […]

Skip to content